Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo kế hoạch trồng cây cao su năm 2014

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Than Uyên về tình hình trồng mới rừng, cây cao su.

>>Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng thăm, kiểm tra tại huyện Tam Đường và Tân Uyên

Đoàn công tác làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên.

Theo kế hoạch năm 2013, huyện Than Uyên trồng mới 248ha rừng phòng hộ và 500 ha cây cao su. Đến 10/9, toàn huyện đã thực hiện được 110ha rừng phòng hộ tại xã Mường Mít, trồng mới 420ha cây cao su. Trong đó, diện tích trồng cao su đã phát hoang 550ha, làm đường đồng mức, hạ băng đào hố được 500ha, đạt 100% kế hoạch. Trong tháng 9, Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu sẽ tiếp tục bón phân và trồng mới 80ha cây cao su. Cùng với đó, tiếp tục đào hào thủ công, làm hàng rào thép gai để bảo vệ diện tích trồng cây cao su. Ngoài ra, trong năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên thực hiện khoanh nuôi bảo vệ rừng 8.340ha với 3.055 hộ tham gia. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng được 12 tỷ đồng với 23.931ha.

Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra diện tích trồng mới cây cao su năm 2013 trên địa bàn xã Mường Cang.

Năm 2014 huyện tiếp tục trồng mới 700ha cây cao su. Hiện nay, huyện cùng với Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu đang phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc về đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất tại các địa bàn; giao đất để khai hoang, hạ băng, đào hố, làm đường…

Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện Than Uyên và Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu đẩy nhanh tiến độ trồng cao su năm 2013 và chăm sóc diện tích cao su đã trồng; chuẩn bị các điều kiện như: công tác quy chủ, góp đất, phát dọn thực bì, làm đường băng….để đảm bảo kế hoạch trồng cây cao su trong năm 2014. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương trồng và phát triển cây cao su để người dân hiểu rõ, tham gia góp đất, làm công nhân cho Công ty Cao su. Tổ công tác trồng cao su của huyện cần phối hợp các thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước trong chăn thả gia súc, góp phần bảo vệ cây cao su.

Về trồng rừng, huyện cần chủ động cho nhân dân đăng ký giống, diện tích rừng của gia đình. Tiếp tục khoanh nuôi, bảo vệ rừng hiện có, quan tâm trồng rừng mới tại những nơi có điều kiện thuận lợi. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cần làm tốt khâu sản xuất giống, chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Tùng Phương

Các tin tức khác