Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

(BLC) – Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 2.014.955 triệu đồng (đạt 117,8% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 115,1% dự toán HĐND tỉnh giao). Trong đó, thu nội địa là 2.007.035 triệu đồng. Đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu thì con số trên là mình chứng rõ nét cho sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là của ngành Thuế Lai Châu.  

Đồng chí Trần Đỗ Ngân – Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh khẳng định, năm 2017, mặc dù kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế dần phục hồi nhưng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Tổng Cục Thuế và sự phối hơp chặt chẽ của các cấp, ngành chức năng, ngành Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trọng tâm là Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020... Từ đó, Cục Thuế tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu hiệu quả trên các lĩnh vực.

Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trong toàn ngành. Mục tiêu là thực hiện tốt cải cách hành chính thuế, hiện đại công tác thuế và xây dựng Cục Thuế tỉnh thành đơn vị trong sạch vững mạnh với đội ngũ công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức. Cùng với đó, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, như: các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn một cách đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, từng khoản thu, sắc thuế. Việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Than Uyên nắm bắt tình hình nộp thuế của hộ kinh doanh khu vực chợ thị trấn Than Uyên.

Trong năm qua, Cục thuế tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thực hiện tốt công khai thuế, tăng cường thanh, kiểm tra thuế, hậu kiểm thuế… nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. Đến hết ngày 31/12/2017, toàn ngành đã thanh tra 66 đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 66 đơn vị, hoàn thành 100% theo kế hoạch giao. Qua đó, xử lý truy thu, xử phạt qua thanh tra 753,5 triệu đồng, bằng 113,2% so với năm 2016; giảm khấu trừ qua thanh tra là 237,2 triệu đồng; giảm lỗ qua thanh tra là 3.263 triệu đồng. Đã nộp ngân sách 745,1 triệu đồng đạt 99% số thuế truy thu, xử phạt sau thanh tra.

Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức quán triệt phổ biến toàn bộ nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đến cán bộ công chức thuế và người nộp thuế; triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của nhà nước; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh… Trong năm, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại cấp tỉnh với 58 đơn vị và 55 doanh nghiệp tham gia. Tại các huyện tổ chức 4 hội nghị kết hợp tập huấn cho cán bộ, công chức ngành Thuế và tổ chức đối thoại cho các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế các kỹ năng khai, nộp thuế điện tử, các văn bản chính sách sửa đổi, bổ sung thông tư, nghị định... Từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ông Vũ Trọng Trung - Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Lai Châu cho biết: “Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính. Thông qua đó đã hỗ trợ đơn vị nắm bắt những chính sách, pháp luật ưu đãi dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh và không ngừng tăng trưởng. Trong năm 2017, Chi nhánh Xăng dầu Lai Châu đã nộp ngân sách nhà nước trên 107 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương”.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa là 2.007.035 triệu đồng (đạt 119,1% dự toán Bộ Tài chính; 116,3% dự toán HĐND tỉnh giao). Một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả khá là: thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất; thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công tác quản lý nợ, Cục Thuế tỉnh đã đề xuất lãnh đạo UBND các cấp củng cố Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Cục Thuế tỉnh cũng xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, không thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân trong công tác trốn lậu thuế. Công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân nộp thuế không đúng hạn, cố tình trốn thuế; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nộp thuế theo quy định pháp luật...

Thời gian tới, Cục thuế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2017, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn vi cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí... Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 được giao là 1.706.000 triệu đồng.

Khải Anh

Các tin tức khác