Tăng cường chăm sóc ngô xuân hè

Xác định ngô xuân hè là vụ sản xuất quan trọng trong năm, tác động nhiều đến an ninh lương thực và đời sống người dân, huyện Nậm Nhùn đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nông dân, quyết tâm sản xuất vụ ngô xuân hè thắng lợi.

Ngô vụ xuân hè của nông dân huyện Nậm Nhùn sinh trưởng và phát triển tốt.

Nậm Manh là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn, với mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân, vụ ngô xuân hè này xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con tận dụng tối đa nguồn đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực; quyết tâm không để hoang hóa các diện tích đất có thể trồng cây lương thực. Với mục tiêu đó, ngoài tuyên truyền, chính quyền xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) huyện hỗ trợ các giống ngô cho người dân, theo nhu cầu đăng ký của từng hộ. Ông Lý A Quân, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Nậm Manh cho biết: “Vụ ngô xuân hè 2018, nông dân toàn xã thực hiện trồng 280ha ngô các loại; chủ yếu là giống ngô LVN10, CP333, MX6; tập trung nhiều ở các bản: Huổi Chát, Nậm Nàn, Huổi Héo. Xã khuyến cáo bà con chủ động theo dõi lịch gieo trồng, đảm bảo thực hiện đúng và đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc vào các thời điểm sinh trưởng, giúp ngô phát triển khỏe mạnh. Đến nay, người dân đã hoàn thành trồng toàn bộ diện tích ngô xuân hè, những diện tích trồng sớm cây đã đạt độ cao hơn 50cm”.

Nhìn những nương ngô xanh tốt, cây lớn khỏe mạnh mới thấy những có gắng trên đồng đất quê hương, vươn lên đẩy lùi đói nghèo của người dân nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Chúng tôi gặp anh Chá A Sùng (bản Huổi Chát, xã Nậm Manh) khi anh đang làm cỏ, vun gốc diện tích ngô của gia đình. Anh Sùng cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng gần 2ha ngô xuân hè, chủ yếu là giống ngô nếp MX6. Được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn cách làm đất và phương thức trồng gối, toàn bộ diện tích ngô của gia đình tôi trồng đạt tỷ lệ sống cao trên 95%. Vợ chồng tôi đang làm cỏ, vun gốc và bón phân cho ngô, thực hiện chăm sóc ngô theo hướng dẫn của cán bộ xã”.

Vụ ngô xuân hè 2018, nông dân huyện Nậm Nhùn  trồng 1.444ha ngô; chủ yếu là các giống: LVN10, CP333, MX6, CP989; tập trung nhiều ở các xã: Nậm Chà, Nậm Manh, Pú Đao, Nậm Hàng. Từ nguồn vốn sự nghiệp, huyện hỗ trợ nông dân 3.814kg giống ngô các loại (bằng 30% tổng diện tích). Đảm bảo sản xuất vụ ngô thắng lợi, Phòng NN & PTNT huyện phối hợp với chính quyền 11 xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, đảm bảo tiến độ trồng ngô đã đề ra. Tập trung chỉ đạo, cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp với cán bộ nông nghiệp các xã hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất và phương thức trồng gối, gieo trồng đúng khung thời vụ. Đến nay, toàn bộ diện tích ngô trên địa bàn huyện phát triển khỏe mạnh, cây cao đạt từ 50 - 70cm, nông dân các xã, thị trấn đang tích cực làm cỏ, vun gốc, bón phân theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã và thường xuyên thăm đồng, chủ động phát hiện, phun trừ kịp thời các loại sâu, bệnh hại ngô, quyết tâm sản xuất thêm một vụ ngô thắng lợi.

Với năng suất ước đạt 28,4 tạ/ha, nếu thời tiết từ nay đến cuối vụ thuận lợi, vụ ngô xuân hè năm nay ước tính sẽ mang lại cho nông dân huyện Nậm Nhùn trên 4.149 tấn ngô, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

Ngọc Duy

Các tin tức khác