Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 khu vực phía Bắc

(BLC) - Hội nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 12/4. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các đồng chí lãnh đạo Cục Báo chí, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình,  cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc… dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu, các giảng viên tập trung phổ biến kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền truyền chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, giới thiệu gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các cá nhân nhận thức về chương trình giảm nghèo bền vững để từ đó mọi người cùng tham gia, bản thân các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn.

Tại Hội nghị, học viên đã được phổ biến các nội dung xoay quanh các vấn đề cốt lõi của công tác giảm nghèo bền vững như: chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước ta trong công tác giảm nghèo từ nay đến năm 2020; thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới và việc đưa ra các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; vị trí, vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác giảm nghèo; thực hiện trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giữa các đơn vị truyền thông, phóng viên, biên tập viên về công tác giảm nghèo…

Cũng trong khuôn khổ chương trình tập huấn, học viên còn được đi tìm hiểu thực tế công tác giảm nghèo của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình - địa phương có mô hình trồng cam điển hình giúp người nhiều hộ dân dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nguyễn Tùng

Các tin tức khác