UBND huyện Sìn Hồ tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 25 cá nhân

 

(BLC) - Hôm nay (15/6), Huyện ủy Sìn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết TW 7). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn trong huyện...

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo tiền đề thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân huyện Sìn Hồ.

Nông nghiệp Sìn Hồ phát triển lĩnh vực có lợi thế, hình thành vùng sản xuất cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản, cánh đồng sản xuất tập trung năng suất, chất lượng cao. Tổng diện tích gieo trồng lương thực toàn huyện có 12.913ha, huyện đang mở rộng một số vùng sản xuất tập trung tại các xã vùng thấp. Toàn huyện có 8.229ha cao su đại diện, trong đó 2.347,74ha đã cho khai thác. Chăn nuôi và lâm nghiệp phát triển đúng hướng, phát huy hiệu quả kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, tiếp cận sản xuất hàng hóa.

Đồng chí Đồng Văn Liệt – Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X
 
Bộ mặt nông thôn miền núi huyện Sìn Hồ nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển khá nhanh. Hiện, trên địa bàn toàn huyện 100% xã, 96,5% số bản có đường ô tô, xe máy đi lại thuận tiện; 100% số xã, 83% số bản được dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống kênh mương thủy lợi, kè chống lũ được đầu tư, các chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát huy hiệu quả. Hệ thống nước sạch đầu tư tới từng khu dân cư, trường lớp học, trung tâm y tế đầu tư kiên cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường.

Đời sống cư dân nông thôn được cải thiện, thu nhập bình quân hiện tại đạt gần 20 triệu/người/năm, tăng 6,57 lần so với năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 5 - 6%, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo nâng lên 39,5%. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được chú trọng, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho Nhân dân, nâng cao vai trò làm chủ của Nhân dân, nông dân thêm phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu tới năm 2025, huyện Sìn Hồ phấn đấu trên 1ha trồng trọt thu đạt 45 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 47 nghìn tấn, trồng mới trên 750ha chè, hơn 640ha cây ăn quả, 200ha cây dược liệu, tỷ lệ che phủ rừng nâng lên 42%. Toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn bộ đường tới các xã, bản trong toàn huyện được cứng hóa...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận một số nội dung: tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng, giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; giải pháp bảo vệ phát triển rừng, khai thác hiệu quả kinh tế từ cây cao su.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị trong thời gian tới, Sìn Hồ tổ chức thành công tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mở vùng sản xuất tập trung đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết, thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng các vùng sản xuất khai thác thế mạnh địa phương, tăng cường biện pháp phòng, chống thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Quang Phiệt - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền các cấp sát sao hơn trong lãnh chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò của Đảng trong lãnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Tại Hội nghị, UBND huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7.

Bùi Chiến

Các tin tức khác