Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 lần thứ nhất năm 2018

(BLC) - Lớp bồi dưỡng được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Lai Châu tổ chức từ ngày 17-20/4.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho học viên.

91 học viên là chuyên viên, viên chức, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố Lai Châu tham gia lớp bồi dưỡng. Các học viên được học tập chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, qua viết bài thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 88 học viên đạt loại giỏi, 3 học viên đạt loại khá.

 

Tùng Phương

Các tin tức khác