Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(BLC) - Đợt luyện tập được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức trong 2 ngày (20-21/3).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, di chuyển hành quân.

Quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hành các nội dung như: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ...

Ở từng trạng thái đều được tiến hành luyện tập từ hành động của kíp trực ban tác chiến, hành động của chỉ huy, cơ quan trong các trạng thái, theo các tình huống. Sau 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Dự và kết luận đợt luyện tập, Đại tá Phạm Hồng Chương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt tốt mệnh lệnh của Quân khu và chuẩn bị chu đáo, mọi mặt cho cuộc luyện tập. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và các tình huống cho phù hợp, sát thực tế địa phương, địa bàn; tích cực nghiên cứu, chỉ đạo luyện tập trong thời gian tiếp theo, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, thực hành tác chiến, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong khu vực phòng thủ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Các tin tức khác