Tập huấn công tác giáo dục chính trị toàn quân năm 2018

(BLC) - Hội nghị được Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) tổ chức hôm nay (18/4). Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Hà Thế Quân - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu được giới thiệu nội dung cơ bản của Quy chế giáo dục chính trị (GDCT) trong quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam; phổ biến, quán triệt một số vấn đề cần nắm vững trong tổ chức, tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT trong giai đoạn mới”; những vấn đề cần nắm vững khi triển khai học tập các chuyên đề GDCT cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2018. Đồng thời, các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý danh tiếng phục vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; quản lý, khai thác, sử dụng máy tính ảo.

Thông qua Hội nghị giúp đại biểu nắm vững nội dung công tác GDCT làm cơ sở vận dụng vào từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện tốt. Đồng thời, nhận rõ những hạn chế, bất cập để kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, tăng cường đầu tư cả trí tuệ và vật chất, phương tiện bảo đảm chất lượng công tác GDCT ngày càng nâng cao.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Các tin tức khác