Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(BLC) - Hội nghị được Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức sáng nay (18/5). Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cán bộ chủ trì, cao cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trương Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã trực tiếp thông báo, truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ chủ trì trong LLVT Quân khu 2 nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, những kết quả nổi bật của Hội nghị. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân khu 2 yêu cầu thời gian tới, tổ chức Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT Quân khu 2 tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo nhận thức đúng, nắm vững nội dung. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Các tin tức khác