Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Sìn Hồ vững mạnh toàn diện

(BLC) - Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sìn Hồ đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sìn Hồ chuẩn bị thao trường thực hành huấn luyện.

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Sìn Hồ vững mạnh được tiến hành bằng nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, lập trường, quan điểm và mục tiêu, lý tưởng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng từ quân nhân chuyên nghiệp cho đến lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên trong toàn huyện. Đồng thời, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Đảng ta đã chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó, lực lượng vũ trang Sìn Hồ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường khó khăn, khắc nghiệt, gắn bó với đồng bào vùng sâu, vùng xa, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Tẩn Xoang Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chúng tôi hướng tới việc giáo dục cho quân nhân nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, thực hiện phương châm cơ bản, thiết thực, vững  chắc và vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp vào từng khoa, mục với từng đối tượng; kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành động tác sát với địa hình nơi huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu phải gắn với điều kiện thực tế và thực hiện nhiệm vụ của địa phương”.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Sìn Hồ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng vũ trang địa phương. Với lực lượng thường trực, các cơ quan, đơn vị trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng… Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức, nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương. Với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu các xã, thị trấn đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm; đi sâu huấn luyện kỹ năng, thực hành cho các đối tượng; hàng năm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an và phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, cháy rừng… Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tham mưu, trực tiếp xuống địa bàn để tuyên truyền, thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế cho các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, giáo viên và học sinh. Vì vậy, đã phát huy tốt vai trò trong hoạt động thực tiễn của lực lượng vũ trang ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và giúp đỡ Nhân dân trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trên 70% khá, giỏi.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng thường xuyên chú ý nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện công tác bảo đảm hậu cần - tài chính cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất theo hướng: tạo nguồn tại chỗ, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống vườn - ao, thường xuyên chế biến, cải tiến món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Đồng thời, tích cực xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh -  sạch - đẹp.

Thượng tá Nguyễn Văn Thường - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân Sự huyện chia sẻ: “Để xây dựng lực lượng và làm tốt nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập chiến đấu nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Mục tiêu là xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực và tinh thần tự lực tự cường, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Sìn Hồ phát triển toàn diện.

 

 

Nguyễn Tùng

Các tin tức khác