Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp

(BLC) -  Năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) dưới nhiều hình thức hiệu quả, phù hợp với người dân cơ sở. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Để công tác PBGDPL đi vào nền nếp, hiệu quả, ngay từ đầu năm Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13/1/2017 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 6/3/2017 về tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Lai Châu năm 2017; Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 8/ 8/2017 triển khai Ngày pháp luật năm 2017; Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/ 2017 ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; các văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL năm 2017.

 Người dân đến tìm hiểu thông tin tại tủ sách pháp luật xã San Thàng (thành phố Lai Châu).

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các địa phương, đơn vị đã chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép nội dung PBGDPL trong kế hoạch công tác pháp chế, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL. Các kế hoạch bám sát nhiệm vụ công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trọng tâm là tuyên truyền, PBGDPL thuộc các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: hộ tịch; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; về an toàn, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; công tác PBGDPL trong nhà trường và các lĩnh vực khác liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các vấn đề mà dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

m 2017, công tác PBGDPL đã chú trọng phổ biến các quan điểm, chính sách mới trong văn bản luật được Quốc hội thông qua như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Đấu giá tài sản; Luật Trợ giúp pháp lý; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Sở kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu, đề cương giới thiệu bộ luật, luật, tờ gấp làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có tài liệu để thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất - Đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết.

Hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL được đẩy mạnh, bước đầu đã thu hút được các luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật tham gia các hoạt động PBGDPL, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; mở rộng nguồn nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tiếp tục được rà soát, kiện toàn, bổ sung. Đến nay, toàn tỉnh có 377 báo cáo viên pháp luật; 1.520 tuyên truyền viên pháp luật; 205 giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân; 2.910 hội viên Hội luật gia các cấp. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL ngày càng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu pháp luật. Công tác PBGDPL ngày càng thu hút được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác này, đặc biệt là tổ chức, cá nhân có chuyên môn về luật.

  Đa dạng các hình thức tuyên truyền

 Hình thức tuyên truyền PBGDPL được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tuyên truyền miệng là hình thức phổ biến nhất, từ đầu năm đến nay các đơn vị, địa phương đã tổ chức được trên 8.000 cuộc truyên truyền cho hơn 400.000 lượt người. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục biên soạn, phát hành sách, báo, tờ gấp, đề cương, băng đĩa giới thiệu các quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền các vấn đề pháp luật nổi cộm; tài liệu tuyên truyền về quyền dân sự, chính trị; các văn bản luật mới ban hành. Việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

Công tác PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được đẩy mạnh. Các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự được củng cố, nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng, cách trình bày hấp dẫn dưới nhiều dạng hỏi đáp, tình huống, tiểu phẩm, phóng sự, giới thiệu văn bản, nghiên cứu trao đổi .... Nhờ đó, thông tin pháp luật được phổ cập, nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp.

PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những hình thức gần gũi, thiết thực với người dân. Ngoài việc tư vấn, đại diện, bào chữa một số vụ việc theo yêu cầu, trong năm 2017, Trung tâm TGPL đã triển khai TGPL lưu động kết hợp PBGDPL tại hơn 60 xã cho hơn 6.000 lượt người; tư vấn pháp luật được 232 vụ việc, tham gia tố tụng được 210 vụ việc. Hội Luật gia các cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật được hơn 2.480 cuộc, tham gia tư vấn pháp luật cho hàng nghìn lượt người. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp trong công tác, tiến hành tư vấn pháp luật, tổ chức các đợt TGPL lưu động, góp phần tuyên truyền, PBGDPL sâu rộng tới nhiều đối tượng.

Phát huy vai trò của mình, từ đầu năm đến nay 1.161 tổ hòa giải với 6.010 hòa giải viên đã tiến hành tiếp nhận hòa giải 1.103 vụ, trong đó hòa giải thành được 972 vụ. Tòa án nhân dân 2 cấp cũng đã đưa 185 vụ án hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại các địa bàn đông dân cư, nơi xảy ra tội phạm ... thu hút hơn 5.000 lượt quần chúng Nhân dân đến theo dõi. Thông qua đó góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật.

Việc khai thác và tìm hiểu các thông tin pháp luật thông qua các Tủ sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, thu hút được đông đảo nhân dân. Nói như ông Hoàng Chí Tình – Chủ tịch UBND xã San Thàng thì Tủ sách pháp luật không chỉ thu hút mọi đối tượng đến đọc, nghiên cứu mà thực sự góp phần quan trọng vào việc cổ vũ phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Vì thế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp Nhân dân, thời gian qua, xã quan tâm lựa chọn những tài liệu, sách, báo phù hợp với điều kiện, kinh tế xã hội của địa phương như: sách pháp luật liên quan trực tiếp đến công chức, nhân dân và hoạt động của chính quyền địa phương; sách hỏi - đáp pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, tờ gấp pháp luật, sách hướng dẫn về nghiệp vụ; bố trí tủ sách pháp luật ở vị trí hợp lý, thuận tiện, để người dân tiện khai thác…

Hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật được cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, trở thành sự kiện chính trị, pháp lý mang tính xã hội rộng lớn, góp phần khơi dậy ý thức về trách nhiệm, đề cao giá trị pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng thái độ xử sự đúng pháp luật, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Năm 2017, các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 2.310 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 103.912 lượt người. Đặc biệt, vừa qua, Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh được tổ chức tại huyện Phong Thổ tạo nhiều hiệu ứng xã hội tích cực, được cán bộ, Nhân dân trong tỉnh đón nhận, tham gia, là điểm nhấn quan trọng hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

 Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác PBGDPL trong hệ thống giáo dục. Ngành Giáo dục đã chủ động tổ chức rà soát, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân, tài liệu môn học Pháp luật và giáo trình Pháp luật đại cương về nội dung Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự; tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật.

Ngoài ra các địa phương, đơn vị trong tỉnh còn thực hiện PBGDPL thông qua lồng ghép vào các đợt sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống; kết hợp PBGDPL với chiếu phim và văn nghệ quần chúng, tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, xuống đường diễu hành cổ động, ký cam kết, mô hình các câu lạc bộ,…

Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đơn vị, công tác PBGDPL đã và đang góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Thanh Vân

Các tin tức khác