Dân chủ đối thoại - giải quyết phát sinh từ cơ sở

(BLC) - Đó là giải pháp hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền huyện Tân Uyên trong công tác giải quyết đơn thư liên quan đến bồi thường, di dân, tái định cư Thủy điện Bản Chát.

Thực hiện công tác di dân, tái định cư công trình Thủy điện Bản Chát, huyện Tân Uyên tiếp nhận và ổn định tái định cư cho 1.120 hộ với 6.080 nhân khẩu tại 5 khu/20 điểm tái định cư đảm bảo tiến độ, kế hoạch và an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Giúp dân sớm an cư trên quê mới, UBND huyện tích cực vào cuộc chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, huy động nhân lực giúp hộ tái dịnh cư di chuyển tài sản, nhà cửa đến lắp, dựng tại nơi ở mới và chi trả các chế độ chính sách đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Được đầu tư công trình công cộng phục vụ sinh hoạt cùng với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp Nhân dân bản tái định cư Tân Hợp, thị trấn huyện Tân Uyên yên tâm ổn định cuộc sống trên quê mới.

Từ những lợi ích thiết thực của hệ thống cơ sở hạ tầng cùng với nỗ lực vươn lên của bà con, cuộc sống dần ổn định và có nhiều khởi sắc, kéo theo diện mạo nông thôn của huyện ngày càng đổi mới. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình phát triển, xây dựng thủy điện đã thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, phát sinh những tiêu cực, bất cập của cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân… nên nảy sinh khiếu nại, tố cáo. Qua thống kê, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bồi thường, di dân, tái định cư Thủy điện Bản Chất trên địa bàn huyện có xu hướng tăng, tập trung vào các nội dung liên quan đo đạc, kiểm đếm còn thiếu đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu; xác định sai vị trí…

Tạo sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân, đặc biệt là thực hiện đúng chủ trương “nơi ở cũ tốt hơn nơi ở mới”, UBND huyện phối hợp với Trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến kiến nghị, đề nghị của người dân, có hướng giải quyết kịp thời; cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác để thông qua Ban tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu, đồng thuận với cách giải quyết của tỉnh, huyện. Đồng thời hướng dẫn người dân chuyển đơn đến UBND huyện giải quyết theo đúng quy định. Huyện thành lập tổ công tác cùng với tổ công tác của UBND tỉnh rà soát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, xã tuyên truyền, vận động và giải quyết đơn thư kịp thời, khách quan, đúng luật. Tất cả các kiến nghị, đề nghị được giải quyết, trả lời và giải thích thỏa đáng, nhờ đó đại đa số hộ dân tái định cư đã hiểu, nhận tiền bồi thường để tập trung phát triển sản xuất.

Theo chia sẻ của ông Hà Trọng Hải - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân; xem xét vận dụng các chế độ, chính sách có lợi cho người dân để đưa ra kết luận, quyết định chính sách khả thi. Phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân trong đối thoại để có quyết định chuẩn xác trong việc xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. Chúng tôi đúc kết 4 kinh nghiệm làm yên lòng dân, đó là phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, người đúng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, huyện; vai trò của các đoàn thể; vai trò của Thanh tra huyện và tính công khai, minh bạch trong các cơ chế, chính sách. Cụ thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Các vụ việc phát sinh từ cơ sở nếu được cấp ủy quan tâm, định hướng giải quyết, chính quyền thực hiện triệt để, kịp thời và đúng luật thì sẽ chấm dứt khiếu kiện. Do vậy, người đứng đầu các cấp, nhất là Chủ tịch UBND các cấp phải thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay trong quá trình tiếp dân. Với đối tượng khiếu kiện phần lớn thuộc các hội, đoàn thể: nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… rất cần đề cao vai trò của tổ chức hội tham gia vào quá trình giải quyết đơn thư. Qua đó sẽ nắm bắt và tuyên truyền đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến công tác di dân, tái định cư; vận động, giúp đỡ đoàn viên, hội viên khi khó khăn và tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tích cực vào cuộc đảm bảo điều kiện tốt nhất khi bà con về tái định cư cũng như giải quyết thấu tình đạt lý các nội dung khiếu nại, tố cáo. Dù vậy, huyện cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết đơn thư, đó là các hộ tái định cư đều từ vùng sâu, vùng xa chuyển đến, trình độ hạn chế, dễ bị lợi dụng, kích động. Một bộ phận người dân hiểu biết về chế độ, chính sách tái định cư chưa đầy đủ dẫn đến thiếu hợp tác. Các chế độ, chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi và chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân… Vì lẽ đó, UBND huyện đang tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị, cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Đội ngũ lãnh đạo các cấp sâu sát hơn với cơ sở, tham gia giao ban để nghe cơ sở báo cáo trực tiếp khó khăn, vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có biện pháp khắc phục. Tổ chức thanh, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ hơn việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các xã, thị trấn…

Góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân đối với những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước - đây là những kết quả nổi bật mà công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của huyện Tân Uyên mang lại. Tin rằng, với những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư mà huyện đang nỗ lực thực hiện sẽ thực sự huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân chung sức xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Văn Ngọc

Các tin tức khác