Giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

(BLC) - Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của Nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng biên giới. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của huyện Phong Thổ quan tâm chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện. Nhờ đó, 100% vụ việc KNTC được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, tạo dựng niềm tin trong Nhân dân...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Đảng và nhà nước. Người nói: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”. Thực hiện lời dạy của Bác, UBND huyện đã chú trọng triển khai hiệu quả công tác giải quyết KNTC. Cùng với tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tới đội ngũ cán bộ cấp huyện; huyện còn chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các Luật đến tận người dân. Ban hành nhiều văn bản liên quan chỉ đạo các cấp, ngành trong huyện thực hiện như: Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 3/8/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; Công văn số 772/UBND-TTr ngày 21/8/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết KNTC; Công văn số 01/UBND-TTr ngày 2/1/2014 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; Văn bản số 1051/UBND-TTr ngày 7/10/2015 của UBND huyện về việc đôn đốc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ...

Đồng chí Lìu A Sài - Chủ tịch UBND xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị của Nhân dân.

Trên cơ sở đó, các ban, ngành, địa phương trong huyện tổ chức tuyên truyền sâu, rộng các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC đến cán bộ, công chức, Nhân dân ở địa phương, đơn vị mình dưới nhiều hình thức như: trên Đài Phát thanh - truyền hình huyện, tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của khu dân cư và các hình thức khác. Ngoài ra, UBND cấp xã chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương, giúp bà con nâng cao nhận thức thực hiện quyền KNTC, không khiếu kiện vượt cấp.

Nét nổi bật thể hiện sự quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy trong giải quyết KNTC là yêu cầu UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường đối thoại với các tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi kết luận hoặc quyết định giải quyết KNTC. Đồng thời, ngay từ đầu năm phải cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong quản lý kinh tế - xã hội, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, hạn chế phát sinh đơn thư, khiếu kiện của công dân. Từ năm 2013 đến nay, UBND huyện, xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 473 đơn trong đó, khiếu nại là 1 đơn, tố cáo là 13 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh là 459 đơn. Đã giải quyết 473 đơn, đảm bảo đơn được giải quyết đạt 100%. Trong quá trình giải quyết đơn thư KNTC theo thẩm quyền được các đơn vị, cơ quan Nhà nước tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, đảm bảo kết quả giải quyết kịp thời, khách quan và đúng pháp luật. Qua đó, không chỉ làm yên lòng dân mà còn tạo dựng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước với Nhân dân.

Điển hình như vụ giải quyết về tranh chấp đất canh tác giữa các hộ dân bản Làng Vây, xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) với bà con xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ phức tạp kéo dài. Trước tình hình đó, UBND huyện một mặt tranh thủ xin ý kiến cấp trên, mặt khác phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ, đồng thời thành lập Tổ công tác có sự tham gia UBND xã Huổi luông, các ban, ngành, đoàn thể huyện đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó có những chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các hộ dân của xã Pa Tần đang canh tác trên đất thuộc địa giới hành chính của bản Làng Vây, xã Huổi Luông. Đối với Nhân dân bản Làng Vây, tổ công tác đến từng hộ động viên, thuyết phục đồng thời tuyên truyền các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, Nhân dân hiểu và chấp hành, đến nay, đã thực hiện thu hồi diện tích đất tranh chấp và bàn giao cho Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II... Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành trên địa huyện trong công tác tổ chức tiếp dân, giải quyết KNTC theo thẩm quyền; không để phát sinh điểm “nóng” về KNTC, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Xác định tổ chức tốt công tác tiếp dân là một việc làm cụ thể, thể hiện quan điểm “Dân là gốc” của Đảng và Nhà nước ta. Qua tiếp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của Nhân dân để từ đó có những chính sách, cơ chế quản lý phù hợp với tình hình địa phương. Với ý nghĩa quan trọng đó, HĐND - UBND huyện, UBND các xã thị trấn đều bố trí phòng tiếp dân ở địa điểm thuận tiện cho dân đi lại, có các loại tài liệu phục vụ cho công tác tiếp dân. Xây dựng lịch tiếp dân cụ thể, mỗi tháng Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp dân 2 lần vào ngày 10 và 20 hàng tháng. Đối với Chủ tịch UBND các xã thị trấn, trực tiếp tiếp dân vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, các ngày còn lại bố trí cán bộ khác trực tiếp tiếp dân theo sự phân công của Chủ tịch UBND. Trong 4 năm qua (2013 - 2016) huyện Phong Thổ đã tiếp 662 lượt công dân. Nội dung công dân đến kiến nghị, đề nghị, KNTC chủ yếu tập trung trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội, tranh chấp đất đai...

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác giải quyết đơn thư KNTC, đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện khẳng định, công tác tiếp dân giải quyết KNTC đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước. Làm tốt công tác này có nghĩa to lớn trong việc tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng, bộ máy chính quyền. Vì vậy, cần phải phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu các cơ quan hành chính trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC. Từ thực tiễn công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở địa phương cho thấy: nơi nào được sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì nơi đó công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đạt hiệu quả cao, và ngược lại. Bên cạnh đó, KNTC phát sinh ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối tượng khiếu kiện phần lớn thuộc thành viên trong các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… Do vậy cần đề cao vai trò tổ chức Hội tham gia vào quá trình giải quyết đơn thư, tự hòa giải, xác minh, củng cố hồ sơ chứng cứ đơn thư đến thực hiện quyết định giải quyết KNTC. Nếu thực hiện tốt sự phối hợp giữa các đoàn thể thì các khiếu kiện đơn giản sẽ được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh trong khiếu kiện của công dân. Các vụ việc phát sinh từ cơ sở nếu được các cấp ủy quan tâm, định hướng giải quyết, UBND xã thực hiện triệt để, kịp thời và đúng pháp luật thì sẽ chấm dứt khiếu kiện kéo dài. Do đó, có thể khẳng định giải quyết KNTC ở cơ sở tốt, sẽ giảm được tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn quan tâm chú trọng đến công tác tiếp công dân, đối thoại để giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chủ động giải quyết đơn thư KNTC phát sinh ngay từ cơ sở với phương châm: “Nhanh chóng, chính xác, kiên quyết và đúng pháp luật”. Giao Ban Tiếp công dân của huyện phối hợp với Thanh tra huyện thường trực tiếp dân, tổ chức tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn thư KNTC của công dân đến các cơ quan chức năng giải quyết; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư KNTC của công dân... Đây chính là cơ sở để đảm bảo quyền lợi và tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Nguyễn Vân

Các tin tức khác