Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật Thủy lợi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(BLC) - Hội nghị được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức sáng nay (7/4). Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Chu Lê Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh liên quan...

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp vào 2 dự thảo Luật, trong đó tập trung vào các nội dung về vấn đề quản lý, quy hoạch thủy lợi, vai trò quản lý hệ thống thủy lợi của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương cần phải có sự thống nhất cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh trong quy hoạch thủy lợi được quy định trong điều 12; trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi trong chương IV mục 1 trong Luật Thủy lợi; Điều 55 trong Luật Thủy lợi cũng cần làm rõ mức hỗ trợ của nhà nước đối với các công trình thủy lợi và quy định cụ thể quy mô công trình thủy lợi nhỏ; Điều 38 về việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với các hộ nghèo, khu vực miền núi cần có tính đặc thù và phù hợp với các quy định của các luật khác; từ Điều 43 đến 51 cần quy định đến vấn đề bảo vệ môi trường khi xây dựng các công trình thủy lợi; kinh phí sửa chữa hàng năm các công trình thủy lợi ở Khoản 4 Điều 35 cũng cần bổ sung, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi; cơ chế, chính sách đối với việc xã hội hóa trong đầu tư vào các công trình thủy lợi; xem xét bổ sung thêm điều khoản cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và lớn…

Đối với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần có quy định rõ việc hỗ trợ về tín dụng, hỗ trợ mặt bằng được quy định trong Điều 8 và 10; tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tỉnh miền núi và còn nghèo (như Lai Châu) cần xác định ở mức thấp hơn; có quy định về việc hỗ trợ thủ tục hành chính, pháp lý đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tại Khoản 2 Điều 11 quy định thành lập hoặc tham gia thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có quy định cụ thể; bổ sung thêm điểm C Khoản 2 Điều 7 về nghiêm cấm lợi dụng các chính sách hỗ trợ để chuộc lợi; từ Điều 8 đến 17 trong chương II bỏ từ hỗ trợ thay bằng từ chính sách…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội nhằm sớm bổ sung, hoàn thiện 2 dự thảo Luật nêu trên.

Nguyễn Tùng

Các tin tức khác