Tập huấn chuyên sâu một số chuyên đề của Hiến pháp năm 2013

(BLC) - Ngày 28/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu một số chuyên đề của Hiến pháp năm 2013.

Học viên tham gia tập huấn.

116 học viên là cán bộ tư pháp hộ tịch các xã, phường, huyện, thành phố được tập huấn 2 chuyên đề chuyên sâu về Hiến pháp năm 2013. Trong đó chuyên đề 1 giới thiệu một số nội dung cơ bản về chính quyền địa phương (quy định tại chương IX Hiến pháp năm 2013 và Luật Chính quyền địa phương năm 2015); Chuyên đề 2 giới thiệu nội dung cơ bản về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (quy định tại chương II, Hiến pháp năm 2013).

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ tư pháp các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nắm vững nội dung, tinh thần, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp, nhất là về vấn đề chính quyền địa phương, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó phục vụ trực tiếp quá trình thực thi pháp luật theo quy định trong Hiến pháp.

Thái Hà

Các tin tức khác