Ký kết quy chế phối hợp phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả

(BLC) - Lễ ký kết được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức chiều nay (15/6).

Tại Lễ ký kết, các đại biểu được nghe đại diện NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trong ngành Ngân hàng; 12 năm thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy BĐBP và NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh về phối hợp, đấu tranh phòng, chống các hoạt động mua bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả.

Trong 10 năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Thường xuyên trao đổi và cung cấp thông tin về chính sách tiền tệ, tình hình tội phạm liên quan đến tiền giả. Triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển lưu hành tiền giả. Trong năm 2015, Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra, truy tố 1 vụ/1 đối tượng phạm tội làm tiền giả tại huyện Tân Uyên, thu giữ 165 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng.

Thực hiện bản ghi nhớ, NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống hoạt động mua bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả trong Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng biên giới. Trong 12 năm qua, 2 đơn vị tổ chức tuyên truyền 817 buổi với 27.300 lượt người tham gia về cách nhận biết mẫu tiền giả. NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức 3 hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết, phát hiện tiền giả cho 460 cán bộ, công chức thuộc các chi nhánh tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, Quỹ tín dụng Nhân dân, Công an tỉnh,…

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát hiện, bắt giữ 5 vụ/9 đối tượng, thu giữ 12.800 Nhân dân tệ giả, 4.600.000 đồng tiền giả, vận động 10 hộ gia đình giao nộp 4.300.000 đồng tiền giả, khởi tố 1 vụ/4 đối tượng về hành vi mua bán, lưu hành tiền giả. Qua đó, tạo niềm tin trong Nhân dân khi thanh toán, giao dịch, nâng cao giá trị của đồng tiền Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng tại Lễ ký kết, đại diện NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thống nhất nội dung quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 bên, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả, bảo vệ đồng tiền Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, 3 đơn vị thống nhất trao đổi các thông tin với nhau thông qua các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ phòng, chống và xử lý tiền giả; công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả; thông tin chung về tình hình hoạt động, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phương thức, thủ đoạn của tội phạm tiền giả. Phối hợp thẩm tra, xác minh, kiểm tra nghiệp vụ các thông tin thực hiện hoạt động nghiệp vụ phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả...

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban, đơn vị thuộc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Thực hiện dựa trên các nguyên tắc: các bên chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật về lực lượng, phương tiện,…; hoạt động phối hợp phải thực hiện theo chương trình kế hoạch được thống nhất đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khách quan và hiệu quả.

Phòng Tiền tệ, Kho quỹ và Hành chính - NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh; Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm đầu mối tổ chức thực hiện của 3 cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân của 3 cơ quan, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; phòng, chống các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Ngân Khánh

Các tin tức khác