Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

(BLC) - Sáng nay (5/6), UBND huyện Tân Uyên tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2018. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện dự buổi Lễ.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). 

Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Nhận thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi cán bộ, người dân được nâng cao; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thu được kết quả đáng ghi nhận.

Để công tác phòng, chống ma túy tiếp tục phát huy hiệu quả, Công an huyện Tân Uyên đề nghị các phòng, ban, đoàn thể, xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về tác hại, hậu quả của ma túy, làm cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm và tránh xa ma túy.

Ngay sau Lễ mít tinh, các lực lượng đã xuống đường diễu hành và tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Lý Khoa - Công an Tân Uyên

Các tin tức khác