Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người tái hòa nhập cộng đồng

(BLC) - Chiều nay (30/11), Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người tái hòa nhập cộng đồng tại thành phố Lai Châu.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Hơn 30 người tái hòa nhập cộng đồng được nghe những nội dung cơ bản của Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Giới thiệu những địa chỉ của Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý để khi cần thiết có thể tìm đến để được trợ giúp. Thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù. Thông tin nội dung Luật Cư trú, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người tái hòa nhập cộng đồng. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù…

Các ý kiến tham gia tại Hội nghị tập trung vào thời gian, thủ tục thực hiện xóa án tích; công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với người đã chấp hành xong án phạt tù từng tham gia quân ngũ, thanh niên xung phong; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định…

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nêu nên một số giải pháp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng thông qua phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống như: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, các cấp ngành và toàn xã hội tích cực tham gia xóa bỏ mặc cảm kỳ thị, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống. Thông qua công tác quản lý, giáo dục gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm tái hòa nhập cộng đồng. Biểu dương những người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú…

Việt Anh

Các tin tức khác