Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký kết chương trình phối hợp

(BLC) - Chiều 29/8, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2021.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các phòng chuyên môn Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh gồm 4 mục, 20 khoản quy định nội dung phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học...

Quy chế phối hợp cũng nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên tham gia. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp luân phiên giữa 2 cơ quan. Theo điều kiện tình hình chủ trì hoặc lồng ghép tổ chức các khoá bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thuộc phạm vi phối hợp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật là hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức các hội thảo, tọa đàm để trao đổi, thảo luận về các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường công tác phối hợp hoặc diễn đàn truyền thông, đối thoại chính sách pháp luật.

Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, pháp luật về lĩnh vực, vấn đề mà Hội Luật gia các cấp đang quan tâm hoặc cần giải quyết; xây dựng mô hình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, chương trình phối hợp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực thuộc phạm vi phối hợp. Qua đó, phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi bên, nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội Luật gia các cấp trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý... trên địa bàn tỉnh.

 

Hà Dũng

Các tin tức khác