Tồn đọng 30 vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17-4. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành cho biết: Thời gian qua, Tổng cục đã ban hành quy định về tiêu chí xác định việc THADS trọng điểm và quy định về tiêu chí xác định khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài; rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại mà lãnh đạo bộ trực tiếp tiếp công dân và xây dựng kế hoạch giải quyết; thành lập các tổ công tác chỉ đạo (các vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Đức Kiên, Vũ Quốc Hảo, Ngân hàng Việt Hoa); tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm... Tuy nhiên, kết quả còn khiêm tốn, số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn rất lớn. Ngoài 30 vụ việc trọng điểm, vẫn còn 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 1-10-2016 đến 31-3-2017, theo mốc tính thời gian thống kê của ngành) các cơ quan THADS đã thụ lý 583.741 việc, tăng 35.923 việc (6,56%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số phải thi hành là 578.515 việc, số có điều kiện thi hành là 435.752 việc. Số việc thi hành xong là 225.116, tăng 12.529 việc (5,89%) so với cùng kỳ năm 2016. Thực tế cũng cho thấy, tổng số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải thi hành không nhiều nhưng số tiền thi hành rất lớn - chỉ chiếm 3,25% số việc (18.838 việc) nhưng chiếm tới 55,8% số tiền phải thi hành (hơn 76.013 tỷ đồng). Đặc biệt, tỷ lệ thi hành xong án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng cũng rất thấp, mới thi hành được 1.654 việc, tương ứng với số tiền là 10.524 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 8,78% về việc và 13,44% về tiền).

Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với công tác THADS; HĐND, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS và thi hành án hành chính.

Theo Hà Phong/hanoimoi/06:19 Thứ Ba ngày 18/04/2017

Các tin tức khác