Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

(BLC) – Sáng nay (30/11), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng BQP chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị BQP; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; các cơ quan báo chí truyền thông; các Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước và hơn 3.364 đại biểu tại 80 điểm cầu trong toàn quốc.

Điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Thực hiện Luật DQTV năm 2009, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện. Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung của Luật đến địa phương, đơn vị và toàn dân, xây dựng các mô hình điểm về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và đào tạo, bồi dưỡng, quản lý DQTV ở cơ sở. Quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, lực lượng DQTV toàn quốc đạt 1,4% dân số cả nước, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20,1%; nhiều chi bộ, tổ đảng cấp xã được thành lập. Các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội đã tổ chức lực lượng DQTV đúng quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của DQTV từng bước được đầu tư đáp ứng yêu cầu mới. Công tác đào tạo, tập huấn, bố trí, sử dụng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã được thực hiện hiệu quả, nhiều cán bộ đã được đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học về ngành quân sự và được bố trí ở các chức vụ cao hơn. Hoạt động của lực lượng DQTV ngày càng đi vào nề nếp, khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tham gia đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội…

Tuy nhiên, thực hiện công tác DQTV còn một số hạn chế như: Nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của DQTV và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa sâu sắc, toàn diện. Việc ban hành một số văn bản lãnh, chỉ đạo ở một số địa phương còn chậm, bổ sung, điều chỉnh chưa kịp thời. Công tác quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV còn hạn chế. Chất  lượng đào tạo, công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện chế độ chính sách cho DQTV hiệu quả chưa cao…

Tham luận của các cơ quan, địa phương đã chỉ ra một số vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung trong thực hiện Luật DQTV như: Thành phần của DQTV; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV; công nhận DQTV, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV; hệ thống tổ chức chỉ huy DQTV; tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp; thôn đội trưởng; ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; thẩm quyền thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trung đội DQTV thông tin, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; hoạt động của DQTV; phân cấp nhiệm vụ và quản lý Nhà nước về DQTV…

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng BQP đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Luật DQTV thời gian qua và các ý kiến tham gia rất tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương. Đồng chí khẳng định việc sửa đổi, bổ sung và sớm ban hành Luật DQTV 2009 là hết sức cần thiết, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để Dự án Luật DQTV (sửa đổi) hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp những ý kiến vào Dự án Luật DQTV trên quan điểm: Bảo đảm DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, BQP, chính quyền địa phương...

Quá trình xây dựng Dự án Luật DQTV (sửa đổi) phải trên cơ sở cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Luật DQTV năm 2009 đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề về công tác DQTV đặt ra trong tình hình mới; nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề nghị được rút ra từ tổng kết 8 năm thực hiện Luật DQTV hiện hành nhằm bảo đảm tính thực tiễn, công khai, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao.

K Phượng

Các tin tức khác