Triển khai công tác kiểm sát năm 2018

(BLC) - Hội nghị được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức hôm nay (23/1). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Ngọc Thanh - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo kế hoạch công tác và công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Thực hiện chủ trương “Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Kỷ cương” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2018 là “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục phát huy hiệu quả các khâu đột phá đã lựa chọn, đồng thời thực hiện khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra, xây dựng hồ sơ vụ án hình sự.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ đó, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ, quy định của ngành, đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất. Đổi mới, dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân. Xây dựng kế hoạch giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, công chức...

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, phấn đấu giải quyết trên 90% tố giác, tin báo về tội phạm trên tổng số tin báo thụ lý giải quyết. Gắn công tố với điều tra, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; phấn đấu tỷ lệ giải quyết trong giai đoạn điều tra đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát từ 95% trở lên và ra quyết định truy tố đúng thời hạn, đảm bảo đúng pháp luật...

Đơn vị tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên đăng ký mục tiêu, danh hiệu nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Phát động trong toàn đơn vị tích cực lập thành tích hưởng ứng các đợt thi đua của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số thành tích, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Nhân dân huyện năm 2017, đồng thời tham mưu, đề xuất thêm giải pháp thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Thanh - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị, xây dựng kế hoạch công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên trong năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị, lãnh đạo đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên, nhân viên. Xây dựng chương trình hành động của người đứng đầu, lãnh đạo, tổ chức, chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Tăng cường, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện 4 nội dung đạo luật mới được Quốc hội ban hành và có hiệu lực ban hành từ tháng 1/2018. Chủ động, tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ký kết quy chế hoạt động phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Hoàng Nam

Các tin tức khác