Tuyên truyền pháp luật góp phần giữ vững biên cương

(BLC) – Thời gian qua, Bộ Chỉ huy đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, bà con tự giác chấp hành pháp luật và quy chế biên giới, chung tay cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, BĐBP tỉnh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 265,095 km, có 13 đồn Biên phòng và 1 Tiểu đoàn huấn luyện cơ động. Khu vực biên giới có 23 xã, 229 bản thuộc 4 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ; có 10 dân tộc anh em sinh sống với 14.472 hộ/75.483 khẩu. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp, tình hình biên giới ổn định, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống Nhân dân các dân tộc được nâng lên.

Tuy nhiên trên biên giới, tình trạng vi phạm hiệp định, di dịch cư tự do và hoạt động của các loại tội phạm diễn biến khá phức tạp. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới còn khó khăn, cơ sở chính trị một số nơi có mặt còn hạn chế. Tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dịch bệnh phát sinh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biên giới. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả công tác Biên phòng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Pa Vây Sử.

Theo đó, lực lượng Biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về biên giới và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Vận  động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức về quốc gia, quốc giới, trách nhiệm công dân với việc bảo vệ biên giới quốc gia. Nhất là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; vận động nhân dân không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu lôi kéo đồng bào di cư tự do...

Các hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng địa bàn như: Lồng ghép vào các cuộc họp bản, sinh hoạt đoàn thể, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 10 cụm loa truyền thanh tại các đồn Biên phòng và các hoạt động văn hóa văn nghệ trên biên giới. Qua đó, giúp Nhân dân nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xác định tốt vai trò trách nhiệm của người công dân, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và địa phương, tích cực cùng BĐBP tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới.   

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới, các đồn Biên phòng đều thực hiện phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”. Hàng năm, các đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những văn bản pháp luật mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quy định công tác nghiệp vụ biên phòng làm nền tảng  để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng chí Phạm Tuân – báo cáo viên đồn Biên phòng Dào San tâm sự: để việc tuyên truyền pháp luật hiệu quả, anh chuẩn bị chu đáo từ khâu soạn tài liệu. Ngoài những tài liệu do cấp trên cung cấp, đã chủ động biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền phù hợp với trình độ dân trí trên địa bàn cho dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời biên dịch tài liệu thành tiếng dân tộc hoặc phối hợp với trưởng bản, người có uy tín để để tuyên truyền cho đúng và hiệu quả; chú trọng nêu nhiệm vụ của nhân dân, tăng cường thảo luận và liên hệ thực tế để cuốn hút người nghe. Đặc biệt là, với đặc thù địa bàn, anh chọn thời điểm tuyên truyền trong các bản vào buổi tối sau khi người dân đã hoàn thành các công việc hàng ngày; hoặc tuyên truyền trên loa truyền thanh không dây khi nhân dân tập trung tại các phiên chợ, ngày lễ hội.

Tại các đồn biên phòng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã thành nền nếp, lồng ghép chặt chẽ với triển khai các cuộc vận động, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. “Quản lý địa bàn xã Pa Vệ Sủ với 15 bản, hơn 2.500 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc La Hủ, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao; các loại tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng ANTT địa bàn biên giới, song cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ luôn khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Riêng năm 2017, cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền được 57 buổi cho hơn 1.200 lượt người. Nhận thức pháp luật không ngừng được nâng lên, bà con thực hiện nghiêm các quy định về đường biên mốc giới, không xâm canh, xâm cư sang phần đất của nước bạn, không vượt biên trái phép; mạnh dạn cung cấp thông tin với cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn” – Thượng tá Nguyễn Tiến Ngọc – Đồn trưởng Đồn biên phòng Pa Vệ Sủ chia sẻ. 

Cùng với đội ngũ cán bộ tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hàng năm, các đồn Biên phòng còn huy động tối đa cán bộ trực tiếp xuống “4 cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con tại các thôn, bản, nhất là các bản giáp biên phức tạp. Phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.        

Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Tất Hậu – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thì, năm 2017, lực lượng Biên phòng đã tổ chức 597 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 18.705 lượt người (trong đó trực tiếp tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới 12.142 lượt người). Thông qua đó, nhận thức của bà con được nâng lên rõ rệt. Tại 23 xã biên giới đã có 63 tập thể, nhóm hộ tham gia tự quản 102,050km đường biên, 66 mốc quốc giới; thành lập được 221 tổ với gần 1.400 thành viên tự quản về an ninh trật tự. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP hàng trăm tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh trên biên giới. Biên giới bình yên, bà con phấn khởi lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc vùng đất phên dậu của Tổ quốc.

Đức Duẩn

Các tin tức khác