(BLC) - Thời gian qua, thành phố Lai Châu đã triển khai làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Nhờ đó, trình độ, kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

(BLC) - Tinh gọn bộ máy điều hành, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ hiện đại, đầu tư trang thiết bị, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những thành tích mà Chi cục Thuế huyện Tân Uyên đạt được những năm qua. Và, vui nhất là những người dân có nghĩa vụ tham gia đóng thuế trên địa bàn không còn cảnh “ngày đi vài lượt mới xong thủ tục” thay thế bằng sự hài lòng khi ra về.

(BLC) - Sáng nay (14/3), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

(BLC) – Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính.

(BLC) - Cấp ủy, chính quyền xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của xã.

(BLC) - Ngày 19/1, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

(BLC) - Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là mục tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Với ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đào tạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(BLC) - Xác định rõ vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai ngay từ đầu năm. Nhờ đó, các phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, trở thành động lực thúc đẩy công nhân viên chức, người lao động (CNVC – NLĐ) tích cực lao động sản xuất, mang lại hiệu thiết thực. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(BLC) - Hội nghị được Bộ Nội vụ tổ chức chiều ngày 26/12. Các đồng chí: Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

(BLC) - Với chức năng thực hiện công chứng, chứng thực cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật, những năm qua, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân đến công chứng, chứng thực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng thể chế phải giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối; đồng thời, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân...