(BLC) – Thời gian qua, việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được tỉnh ta tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt; không chỉ là những chỉ đạo chung chung, mà bằng những chỉ tiêu, con số cụ thể… Từ đó, tạo thành phong trào hành động thiết thực, cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.

(BLC) - Sáng 6/6, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) tỉnh Lai Châu năm 2017 tổ chức họp thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi. Đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Hội thi chủ trì buổi họp.

(BLC) - Hôm nay (30/5), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách TTHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị.  

(BLC) - Thời gian qua, thành phố Lai Châu đã triển khai làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Nhờ đó, trình độ, kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

(BLC) - Tinh gọn bộ máy điều hành, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ hiện đại, đầu tư trang thiết bị, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những thành tích mà Chi cục Thuế huyện Tân Uyên đạt được những năm qua. Và, vui nhất là những người dân có nghĩa vụ tham gia đóng thuế trên địa bàn không còn cảnh “ngày đi vài lượt mới xong thủ tục” thay thế bằng sự hài lòng khi ra về.

(BLC) - Sáng nay (14/3), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

(BLC) – Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính.

(BLC) - Cấp ủy, chính quyền xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của xã.

(BLC) - Ngày 19/1, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

(BLC) - Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là mục tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Với ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đào tạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(BLC) - Xác định rõ vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai ngay từ đầu năm. Nhờ đó, các phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, trở thành động lực thúc đẩy công nhân viên chức, người lao động (CNVC – NLĐ) tích cực lao động sản xuất, mang lại hiệu thiết thực. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.