(BLC) – Buổi tuyên truyền vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sìn Hồ tổ chức tại xã Sà Dề Phìn, Làng Mô (huyện Sìn Hồ).

(BLC) - Sau 4 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 – 2018 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về số lượng lẫn chất lượng; khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm ngày càng cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

(BLC) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) huyện Than Uyên, Trưởng đoàn công tác sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Phúc Than chiều nay (6/9).

(BLC) - Chủ động vệ sinh bản làng, khu vực nhà ở, chăn nuôi có chuồng trại đã giúp môi trường sống của đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ (huyện Mường Tè) ngày thêm trong lành, xanh - sạch - đẹp.

(BLC) – Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta có có 2/5 mục tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,95%/năm (Nghị quyết từ 3 – 4%/năm). Kết quả đó là nhờ sự quan tâm, triển khai quyết liệt nhiều chương trình, giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

(BLC) - Đó là giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là phấn đấu duy trì 4 xã NTM và có thêm 2 xã: Trung Đồng, Tà Mít đạt chuẩn của huyện Tân Uyên trong những tháng còn lại của năm 2018.

(BLC) - Những năm qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tạo nền tảng cho sự phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân.

(BLC) - Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu đổi thay nếp nghĩ, cách làm của người dân và diện mạo bản làng nhưng mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh lại có phương thức triển khai khác nhau, mang lại hiệu quả đa chiều. Và, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (gọi tắt là CVĐ) của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh là một điển hình.

(BLC) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc đối với tiêu chí môi trường, thậm chí xã NTM cũng đang loay hoay giữ vững tiêu chí này.

(BLC) - Năm 2015, xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nhằm duy trì, giữ chuẩn danh hiệu này, ngoài công tác lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương còn phải kể đến đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên nông dân trong xã.

(BLC) - Hôm nay (13/7), 2 Chi đoàn bản Nậm Phìn 1 và Nậm Phìn 2 (Đoàn xã Căn Co, huyện Sìn Hồ) tổ chức tu sửa tuyến đường vào bản bị sạt sụt do đợt mưa lũ vừa qua.