• warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
.

(BLC) - Ngày 15/12, Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1133 tỉnh) tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1133 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào ngày 6/11/2014.

(BLC) - Nhiệm kỳ 2009 –2014 vừa qua,  Hội Luật gia tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tương đối toàn diện các mặt hoạt động của Hội và hoàn thành cơ bản và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước thềm Đại hội Hội Luật gia lần thứ II, phóng viên Báo Laichau online đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Cảnh Phương – Chủ tịch Hội Luật gia xung quanh nội dung này:

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Chính phủ chuẩn bị dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, nhưng trong tờ trình Quốc hội ngày 28-10, Chính phủ đã đổi tên thành Luật ban hành văn bản pháp luật để phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

(BLC) - Những năm qua, Chi Hội luật gia Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

(BLC) – Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho thanh niên những năm qua được các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Sìn Hồ triển khai hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, góp phần định hướng lý tưởng cho tuổi trẻ "Sống chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".

 

(BLC) – Được thành lập năm 2012, gần 3 năm qua, Hội Luật gia huyện Tam Đường luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con các dân tộc trong huyện.