Sáng 20-11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc, sau khi thông qua ba dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Công an huyện Tân Uyên ra đời cùng với sự chia tách và thành lập huyện Tân Uyên. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trưởng thành từ thực tiễn, Công an Tân Uyên ngày càng vững mạnh.

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu trong hoạt động của HĐND. Thời gian qua, HĐND huyện Tân Uyên không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động giám sát để hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố căn bản và quan trọng để đưa huyện Tân Uyên phát triển. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Tân Uyên rất coi trọng công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” là một nghị quyết kịp thời và khoa học. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, từ thực tiễn đã xuất hiện vô vàn khó khăn, vướng mắc đòi hỏi quyết tâm cao và khả năng vận dụng hợp lý của người đứng đầu cũng như sự tiếp thu mang tinh thần cầu thị, vì sự tiến bộ chung của cán bộ. Ở Sở Tư pháp chúng tôi đã ghi nhận điều này.

Đảng bộ huyện Tân Uyên được chia tách từ Đảng bộ huyện Than Uyên trước đây và cùng thành lập ngày 7/8/1948. Trong quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tân Uyên đã phát huy truyền thống huyện anh hùng, đoàn kết vươn lên xây dựng huyện ngày càng vững mạnh, góp phần tô thêm những trang sử vàng vẻ vang, oanh liệt. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã phát huy tính tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu không áp đặt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị mà cùng thảo luận công khai, minh bạch; phát huy vai trò nêu gương...

(BLC) - Sáng nay (12/11), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyChủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, đại biểu đề nghị, cần quy định rõ trách nhiệm từ khâu đầu tiên lựa chọn dự án, đến thẩm định, triển khai thực hiện và kết quả. Ở mỗi khâu đều phải rõ trách nhiệm của người đứng đầu, có như vậy mới đảm bảo được hiệu quả đầu tư.

Nhờ đổi mới sinh hoạt chi bộ, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) của Đảng bộ huyện Phong Thổ được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng tăng cường, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được khơi dậy mạnh mẽ. Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn miền biên viễn có nhiều khởi sắc. 

Với sự nỗ lực vào cuộc, quyết tâm cao của cấp ủy, nhiều tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) của Đảng bộ huyện Phong Thổ có những cách làm hay, mô hình sáng tạo đổi mới sinh hoạt chi bộ, tạo bước đột phá trong lãnh, chỉ đạo với phương châm “chi bộ vững - chính quyền mạnh”.