• warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, những năm qua, Văn phòng Huyện ủy Mường Tè đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phong cách và lề lối làm việc. qua đó, giúp Ban Chấp hành, ban Thường vụ, thường trực huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020”, đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, lề lối làm việc có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cơ sở chuyển biến rõ rệt.

Những năm qua, Chi bộ Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huyện Tân Uyên có nhiều cách làm hay, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên của Đảng ủy phường Tân Phong (thành phố Lai Châu). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là thực hiện chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực: hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; truyền hình trực tiếp hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; in sao đĩa bài giảng phục vụ học tập trong chi bộ, cơ quan, đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.646 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho 107.658 lượt người, trong đó có 25.882 lượt đảng viên, đạt 96%; 13.378 lượt cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên: đạt 95,4% và 118.503 lượt quần chúng Nhân dân. 

(BLC) - Lai Châu miền đất biên cương của Tổ quốc tự hào cùng đất nước vào năm mới 2019 bằng những bước chuyển quan trọng, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

(BLC) - Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chiều nay (28/12) tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

(BLC) - Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Nghị quyết), Đảng bộ huyện Than Uyên đã có nhiều giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, huyện Tân Uyên đã thành lập, nhân rộng mô hình tổ dân vận bản. Thông qua hoạt động, tổ dân vận phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.