(BLC) - Ngày 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đại diện Vụ địa phương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố… dự Hội nghị. 

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam

(BLC) - Ngay khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) được ban hành, huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch, triển khai bài bản, có trọng tâm - gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW4).

Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Hoàn cảnh, diễn biến 

(BLC) - Hội nghị được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay (11/10). Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại tỉnh dự Hội nghị.

(BLC) - Đại hội được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hôm nay (10/10). Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện Hội CCB 2 tỉnh: Sơn La, Điện Biên; lãnh đạo Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ… cùng 168 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho trên 11.000 hội viên CCB toàn tỉnh dự Đại hội.

(BLC) - Chiều 9/10, HĐND tỉnh tổ chức buổi họp thông báo kết luận đợt giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 33). Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp.

Ngày 7/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung được xác định là “quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng”.

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Họp báo về các sự kiện của doanh nghiệp trong Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017.