(BLC) - Trong những năm qua, thông qua các chính sách hỗ trợ của nhà nước cùng với sự nỗ lực vươn lên từ đồng đất, đời sống của Nhân dân các dân tộc trong huyện Sìn Hồ không ngừng được cải thiện, nâng caoĐặc biệt, chính sách hỗ trợ phát triển cây ngô vụ đông xuân trên đất lúa một vụ ở các xã có điều kiện thuận lợi đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người nông dân nơi đây.

(BLC) - Từ sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên thiết thực của tổ chức Hội Nông dân (HND) các cấp trong huyện Nậm Nhùn, hội viên, nông dân thêm khí thế thi đua lao động, sản xuất vươn lên phát triên kinh tế và làm giàu trên đồng đất quê hương mình.

(BLC) - “Động lực phát triển kinh tế ở huyện Than Uyên hiện nay gồm 4 yếu tố cơ bản: Các nghị quyết, đề án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, huyện; chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nông nghiệp, cơ chế chính sách đất đai. Lợi thế tài nguyên, đất đai, cơ sở hạ tầng. Nguồn lực lao động dồi dào. Cơ hội phát triển liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con” - là khẳng định của đồng chí Vương Thế Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên.

(BLC) - Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, huyện Tam Đường tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả tạo ra những sản phẩm có giá trị cao.

(BLC) - Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/7/2016 của HĐND thành phố về mở rộng phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020, những cơ chế, chính sách mới thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho thương nhân phát triển kinh doanh. Qua đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ diện mạo khu trung tâm, phát triển xứng tầm, hướng đến xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II.

(BLC) - Với phương châm “Đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

(BLC) - Triển khai giải pháp giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nhu cầu của nông hộ, huyện Nậm Nhùn đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác xóa đói giảm nghèo, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2017 toàn huyện lên 18 triệu đồng (tăng 2 triệu đồng so với 2016), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,88% (2016) xuống 35,1% (2017).

(BLC) - Nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, tạo thu nhập bền vững, Đảng bộ xã San Thàng (thành phố Lai Châu) chú trọng lãnh đạo Nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng (tập trung vào trồng ngô, lúa và cây ăn quả).

(BLC) - Nhờ sự lãnh, chỉ đạo đúng hướng của cấp ủy, chính quyền cùng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân phát triển kinh tế giúp bộ mặt nông thôn xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao.

(BLC) - Liên kết trong sản xuất, kinh doanh là hướng phát triển bền vững đem đến lợi nhuận cho cả nông dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh ta, liên kết này đang hình thành, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, người dân có việc làm, thu nhập ổn định.

Năm 2017 là năm có tính chất bản lề trong thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Với khí thế và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của quân và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đã đem lại thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc, phản ánh kết quả mang tính đột phá trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng.