(BLC) - Với Đại úy Chu Đình Dũng - Đại đội trưởng, Đại đội Công binh 17 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), bài học về sự đoàn kết trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được anh thực hiện hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đây cũng là tiền đề để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống “mở đường thắng lợi” trong nhiều năm qua.

(BLC) - Một người khuyết tật, điển hình tiêu biểu về ý chí vượt lên số phận đáng để mọi người học tập, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đó là anh Hà Văn Lệ – chủ hiệu may Lệ Hoa ở tổ dân phố số 7, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu.

(BLC) - Dòng họ Vương đã có nhiều hoạt động, hình thức khuyến học thiết thực, có tác dụng giáo dục sâu sắc con cháu trong dòng họ và trở thành một dòng họ khuyến học tiêu biểu của thị xã Lai Châu.