Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Than Uyên đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc; Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết chung tay phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

(BLC) - Những năm qua, phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Qua đó, xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, việc làm cụ thể, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng viên được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, đa số người đứng đầu là đảng viên. Vì vậy, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

(BLC) - Nhiều năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) luôn xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là việc làm thường xuyên, liên tục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục nâng cao; đội ngũ giáo viên tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, hội viên Hội Nông dân huyện Tam Đường tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), cần cù, sáng tạo trong lao động, chung sức xây dựng quê hương.

(BLC) - Chú trọng phát động, triển khai thực hiện phong trào “Người tốt - việc tốt”, Trường THCS Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) đã có thêm phương pháp hữu ích rèn kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là đức tính thật thà, trung thực - “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường. Với nhiều hình thức triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã Bình Lư (huyện Tam Đường) tập trung tuyên truyền, nhân rộng nhiều cách làm hay, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

(BLC) - Ngay khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) được ban hành, huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch, triển khai bài bản, có trọng tâm - gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW4).

(BLC) - Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn huyện Tân Uyên đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cộng đồng. 

Học tập và làm theo Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Mường Mít (huyện Than Uyên). Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã.