(BLC) - Đảng bộ xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) hiện có 141 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã không chỉ bám sát chủ đề của từng năm mà còn có nhiều cách làm hay, phù hợp thực tế, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

(BLC) - Quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, đoàn viên, thanh niên xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt, động, phong trào thi đua tại địa phương.

Thời gian qua, Trạm Y tế xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực sát với chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin trong Nhân dân.

(BLC) - Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), nhiều phong trào thi đua được tuổi trẻ huyện Mường Tè tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả.

(BLC) - Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

(BLC) - Sau hơn một 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Điều đó không chỉ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Mường Tè tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của  huyện đề ra.

(BLC) - Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang được Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai hiệu quả, nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

(BLC) - Đó là phương châm hành động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).

(BLC) –  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam đã đi xa song tư tưởng, đạo đức, phong cách của người vẫn lan tỏa. Thấm nhuần lời dạy trong thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu gần 64 năm trước, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh hôm nay đây ra sức thi đua phát triển kinh tế, noi gương Bác từ những việc làm cụ thể, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(BLC) – Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh t chc trin khai thc hin hiu qu theo 6 điu Bác H dy Công an Nhân dâgắn liền với những hành động, việc làm cụ thể. Qua đó, đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.