Học tập và làm theo Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Mường Mít (huyện Than Uyên). Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đóng quân trên địa bàn xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) đã cụ thể hóa thành nhiều việc làm thiết thực, trong đó phải kể đến nhiệm vụ huấn luyện tân binh.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) đã đề ra và thực hiện nhiều việc khó, việc mới, khắc phục những mặt còn hạn chế.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã Khun Há (huyện Tam Đường) đổi mới hình thức tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo lời Bác.

(BLC) - Đảng bộ xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) hiện có 141 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã không chỉ bám sát chủ đề của từng năm mà còn có nhiều cách làm hay, phù hợp thực tế, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

(BLC) - Quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, đoàn viên, thanh niên xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt, động, phong trào thi đua tại địa phương.

Thời gian qua, Trạm Y tế xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực sát với chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin trong Nhân dân.

(BLC) - Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), nhiều phong trào thi đua được tuổi trẻ huyện Mường Tè tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả.

(BLC) - Phat huy những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

(BLC) - Sau hơn một 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Điều đó không chỉ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Mường Tè tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của  huyện đề ra.