• warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.

Học và làm theo gương Bác, trên địa bàn xã Bình Lư (huyện Tam Đường) xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất, đời sống, cách làm hay và mô hình hiệu quả.

(BLC) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Tân Uyên đã triển khai hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05). Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã nắm vững ý nghĩa, mục đích, xây dựng kế hoạch làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Những năm qua, Chi bộ Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huyện Tân Uyên có nhiều cách làm hay, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên của Đảng ủy phường Tân Phong (thành phố Lai Châu). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là thực hiện chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực: hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; truyền hình trực tiếp hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; in sao đĩa bài giảng phục vụ học tập trong chi bộ, cơ quan, đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.646 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho 107.658 lượt người, trong đó có 25.882 lượt đảng viên, đạt 96%; 13.378 lượt cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên: đạt 95,4% và 118.503 lượt quần chúng Nhân dân. 

(BLC) - Những năm qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh đã phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là cán bộ chủ chốt xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động. Qua đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, Đoàn phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, khẳng định vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô điểm cho quê hương ngày càng khởi sắc, đi lên.

(BLC) - Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

(BLC) - Đảng bộ xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) có 23 chi bộ bản và 7 chi bộ trường học, trạm y tế với gần 200 đảng viên. Triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác, hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh, đời sống Nhân dân các dân tộc cải thiện rõ nét.