(BLC) - Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) nghiêm túc thực hiện và đã lan tỏa trong đời sống, công tác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên đối với Nhân dân được nâng lên, tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh; người dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2013 - 2018, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lai Châu tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), qua đó khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự giác, tự lực tự cường, sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

(BLC) - Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ xã Pa Khóa (huyện Sìn Hồ) đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

(BLC) - Từ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực giúp huyện Nậm Nhùn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

(BLC) - Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ kinh doanh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động, góp phần tăng doanh thu, mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như thúc đẩy sự phát kinh tế của tỉnh.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là góp phần đưa xã cán đích nông thôn mới vào năm 2016.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh lựa chọn những việc làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tế của Hội cũng như các địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) cho biết: “Những năm qua, HND phường tích cực thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội...”.

Khẩu hiệu hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Than Uyên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm. Qua đó, tạo khí thế thi đua rèn luyện, giúp CBCS phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch”, “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới cho xã hội một cách tốt nhất (mà trong điều kiện bình thường không thể đạt được). Thi đua yêu nước trở thành nền tảng để động viên các nguồn lực của xã hội tham gia một cách tự giác, tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó lựa chọn được những cá nhân và tập thể tiêu biểu để khen thưởng. Đồng thời, việc khen thưởng đúng người, đúng việc đã động viên và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển.

(BLC) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 05) tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tam Đường. Từ đó, xây dựng hình ảnh người Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân.