(BLC) - Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

(BLC) - Đảng bộ xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) có 23 chi bộ bản và 7 chi bộ trường học, trạm y tế với gần 200 đảng viên. Triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác, hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh, đời sống Nhân dân các dân tộc cải thiện rõ nét.

(BLC) - Chú trọng công tác phát triển đảng viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ xã Nậm Khao (huyện Mường Tè).

(BLC) - Sáng nay (24/10), Huyện ủy Phong Thổ khai mạc Hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban chuyên môn, huyện, xã, thị trấn của huyện Phong Thổ tham dự.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn huyện Than Uyên đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

(BLC) - Sau 2 năm triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020", các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới  ngày càng vững mạnh.

Xác định rõ việc học và làm theo Bác không phải là những việc quá cao siêu mà từ những điều giản dị nhất,100% cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã tự nguyện đăng ký những việc làm, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng 7 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực.

(BLC) - Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) nghiêm túc thực hiện và đã lan tỏa trong đời sống, công tác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên đối với Nhân dân được nâng lên, tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh; người dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2013 - 2018, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lai Châu tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), qua đó khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự giác, tự lực tự cường, sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

(BLC) - Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ xã Pa Khóa (huyện Sìn Hồ) đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.