Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch”, “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới cho xã hội một cách tốt nhất (mà trong điều kiện bình thường không thể đạt được). Thi đua yêu nước trở thành nền tảng để động viên các nguồn lực của xã hội tham gia một cách tự giác, tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó lựa chọn được những cá nhân và tập thể tiêu biểu để khen thưởng. Đồng thời, việc khen thưởng đúng người, đúng việc đã động viên và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã Bình Lư (huyện Tam Đường) tập trung tuyên truyền, nhân rộng nhiều cách làm hay, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

(BLC) - Ngay khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) được ban hành, huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch, triển khai bài bản, có trọng tâm - gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW4).

(BLC) - Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn huyện Tân Uyên đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cộng đồng. 

Học tập và làm theo Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Mường Mít (huyện Than Uyên). Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đóng quân trên địa bàn xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) đã cụ thể hóa thành nhiều việc làm thiết thực, trong đó phải kể đến nhiệm vụ huấn luyện tân binh.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) đã đề ra và thực hiện nhiều việc khó, việc mới, khắc phục những mặt còn hạn chế.

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã Khun Há (huyện Tam Đường) đổi mới hình thức tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo lời Bác.

(BLC) - Đảng bộ xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) hiện có 141 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ xã không chỉ bám sát chủ đề của từng năm mà còn có nhiều cách làm hay, phù hợp thực tế, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

(BLC) - Quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, đoàn viên, thanh niên xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt, động, phong trào thi đua tại địa phương.

Thời gian qua, Trạm Y tế xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực sát với chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin trong Nhân dân.