Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch”, “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới cho xã hội một cách tốt nhất (mà trong điều kiện bình thường không thể đạt được). Thi đua yêu nước trở thành nền tảng để động viên các nguồn lực của xã hội tham gia một cách tự giác, tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó lựa chọn được những cá nhân và tập thể tiêu biểu để khen thưởng. Đồng thời, việc khen thưởng đúng người, đúng việc đã động viên và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển.

(BLC) – Hội thi được Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức sáng nay (29/8). Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo thường trực HĐND - UBND tỉnh; đại diện Bộ phận chuyên trách 05 Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương; thường trực các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh; cùng các thí sinh dự Hội thi.

(BLC) - Sáng ngày 17/8, Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác” cấp tỉnh tổ chức họp bàn, thông qua Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác” cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

(BLC) - Học tập và làm theo Bác, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chung sức xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng phát triển.

(BLC) - Ngay sau khi huyện thành lập (năm 2013), Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn đã lãnh, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với điều kiện thực tế.

(BLC) - Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác năm 2016” vừa được Huyện ủy Phong Thổ tổ chức đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

(BLC) - “Nói đi đôi với làm”, không nói suông khi học và làm theo lời Bác là cách làm của Chi bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh trong những năm qua. Phóng viên Báo Laichau Online đã phỏng vấn đồng chí Đào Công Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh về nội dung trên.

(BLC) - Hội thi được tổ chức trong 2 ngày (9 - 10/8).

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, nhiều tấm gương thiếu nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu làm theo lời Bác dạy, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, nổi bật là em Lò Yến Nhi - học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học số 1, thành phố Lai Châu).

(BLC) - Hội thi được tổ chức trong 2 ngày (8 - 9/8).