(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ 740,19 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ giáp hạt năm 2018 cho các huyện, thành phố.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, có biện pháp tăng cường quản lý việc tạm nhập xe ô tô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Công văn số 152 /UBND-VX vừa được UBND tỉnh ban hành.

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND hỗ trợ 100 triệu đồng cho các Đồn Biên phòng tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho Nhân dân các xã biên giới. Theo đó, định mức mỗi xã là 10.000.000 đồng/xã, nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2018.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Kế hoạch số 140/KH-UBND tỉnh vừa được UBND tỉnh công bố.

(BLC) – Đoàn ĐBQH tỉnh vừa ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh năm 2018.

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu mong nhận được phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính của các cá nhân, tổ chức theo các nội dung sau đây:

(BLC) - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu thông báo Lịch tiếp công dân năm 2018 như sau:

(BLC) - Đó là nội dung chính của Công văn số 23 /UBND-VX, được UBND tỉnh vừa ban hành.

(BLC) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 13 /UBND-VX, kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018.

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018.