(BLC) -  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Thể lệ Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”, Báo Laichau Online trích đăng.

(BLC) - Ngày 6/9, UBND ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND, phân bổ hơn 39 tỷ đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ năm học mới 2017-2018.

(BLC) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 422/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Thông tư này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Chỉ thị số 14/CT -UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vừa được UBND tỉnh ban hành. 

(BLC)  - Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND, phân bổ 1.756.425kg gạo hỗ trợ cho học sinh kỳ I năm học 2017 - 2018.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Công điện số 11/CĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 23/8.

(BLC) - Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Công điện số 10/CĐ – UBND, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 (BLC) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành công văn số 887-SNN/TT&BVTV về việc chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá gây hại trên lúa mùa 2017, Báo Lai Châu đăng toàn văn.