(BLC) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành công văn số 887-SNN/TT&BVTV về việc chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá gây hại trên lúa mùa 2017, Báo Lai Châu đăng toàn văn.

(BLC) - Đó là nôi dung chính Công văn số 1518/UBND-NN được UBND tỉnh ban hành ngày 15/8.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg) về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 15-8-2017.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Công điện Hoả tốc số 09/CĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 14/8.

Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1445/UBND-TM, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

(BLC) - Hôm nay (2/8), UBND tỉnh ban hành Công điện (hỏa tốc) số 08/CĐ-UBND, ứng phó với mưa lớn và nước dâng do thuỷ điện Lai Châu xả lũ.

(BLC) -  Ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  766 /QĐ-UBND,  về việc tạm ứng 2 tỷ từ ngân sách tỉnh năm 2017 cho Cục Thuế tỉnh thực hiện hỗ trợ công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.