(BLC) - Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND chi 4 tỷ hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016.

(BLC) - Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 623 /QĐ-UBND tỉnh bổ sung 10 tỷ đồng cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thực hiện Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

(BLC) - Ngày Quốc tế Người hiến máu 14-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư chúc mừng gửi tới những người hiến máu tình nguyện, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện. Báo Hànộimới xin đăng toàn văn Thư của Chủ tịch nước:

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 76 -KH/BTCTW, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương)

(BLC) - Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

(BLC) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 935/UBND-TN phân bổ 37.600 triệu đồng vốn quý II/2017 dự án bồi thường, di dân, tái định cư (TĐC) thủy điện Lai Châu. Trong đó vốn kế hoạch phân bổ chi tiết quý II/2017 là 21.687 triệu đồng và vốn còn lại chưa phân bổ: 15.913 triệu đồng.

(BLC) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND, phân bổ 15 tỷ đồng khen thưởng công trình phúc lợi để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu.

(BLC) - Đó là nội dung chính của Công văn số 913 /UBND-NC được UBND tỉnh ban hành ngày 22/5.

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND, chi gần 7,7  tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND chi hơn 5,6 tỷ đồng cho sự nghiệp khoa học (đợt 1) năm 2017.