Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT - UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020.

Thời gian cấp sổ đỏ cho người dân được rút ngắn, đất sai phạm, tăng thêm cũng được cấp sổ đỏ, mở rộng diện đối tượng được mở tài khoản, không giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 1/3.

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND, Tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển cây chè cổ thụ tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La và Hà Giang.

Đó là nội dung chính của Công văn số 248/UBND-TH của UBND tỉnh ban hành ngày 22/2/2017.

Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 252 /UBND-TH, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Ngày 23/2, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02 /CT-UBND về việc tổ chức diễn tập Ứng phó lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Mường Tè - Năm 2017.

(BLC) - Đó là nội dung chính của công văn số 312 /UBND-VX được UBND tỉnh ban hành ngày 28/2.

(BLC) Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT - UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020.

Ngày 23/2, UBND tỉnh ban hành Công điện số 03 /CĐ-UBND, tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam. Kết luận nêu rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết xử lý thích đáng các hành vi bơm tạp chất cho vào tôm để trục lợi bất chính. Chính phủ và toàn thể xã hội tuyên chiến với những hành vi này.