• warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.

(BLC) - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu thông báo lịch tiếp công dân năm 2019.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/2/2019.

(BLC) - Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 về thành lập và sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019.

(BLC) - Để bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 17 /UBND-TH yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND thành phố và các huyện tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2019.

BLC) - Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận (CTMT) khu dân cư thực hiện Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là CVĐ) và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phòng trào) trên địa bàn tỉnh.

(BLC) - Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn (hỏa tốc) số 2147/UBND-NLN về việc tiếp tục triển khai, chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống cháy rừng và triển khai vụ đông xuân năm 2018-2019.

(BLC) – Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư, hỗ trợ và đem lại hiệu quả thiết thực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

(BLC) - Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Báo Laichau Online giới thiệu tới bạn đọc.