(BLC) - Hội nghị được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức sáng nay (18/9). Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sau khi giám sát tình hình giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 - 2017 tại huyện Tam Đường chiều nay (28/3).

(BLC) - Sáng nay (28/3), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 tại tỉnh ta.

(BLC) - Đó là một trong đề nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sau khi giám sát tình hình giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 - 2017 tại huyện Tân Uyên sáng nay (27/3).

(BLC) - Phiên họp được Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức sáng nay (27/3). Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủyChủ tịch HĐND tỉnh;  Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

(BLC) - Hội nghị được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức ngày 26/3. Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với UBND huyện Than Uyên sau khi tiến hành giám sát việc giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện hôm nay (20/3).

(BLC) - Chiều 15/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp làm rõ một số nội dung thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện các Đề án: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

(BLC) - Hôm nay (16/3), Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát tình hình giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh từ năm 2008-2017 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội tại buổi làm việc với tỉnh ta về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 (gọi tắt là chính sách) sáng nay (14/3).

(BLC) - Hội nghị được Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức sáng nay (1/3). Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ngành liên quan…