QC

UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-BCT ngày 20/01/2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Lai Châu năm 2014

Văn phòng HĐND & UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế thiết bị phòng làm việc, phòng họp UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Gói thầu: Mua vật tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn – Đợt 2