Khởi sắc từ xây dựng đời sống văn hóa

(BLC) - Đó chính là kết quả mà xã Lùng Thàng (huyện Sìn Hồ) đạt được thông qua  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Là xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ, Lùng Thàng có 735 hộ với 3.621 khẩu, với các dân tộc Thái, Lự, Mông, Dao, Giáy... sinh sống nên đa dạng sắc màu dân tộc. Đời sống người dân còn nhiều vất vả, giao thương đi lại khó khăn; trình độ nhận thức của Nhân dân trên địa bàn chưa cao. Ông Thàng Văn Tình - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lùng Thàng cho biết, xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” rất quan trọng, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn, xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân ủng hộ và tình nguyện tham gia. Thông qua các buổi họp bản, xã phối hợp với các trưởng bản, bí thư chi bộ bản tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào; vận động người dân thực hiện tốt các nội dung để nâng cao nhận thức, vai trò trong xây dựng nếp sống văn hóa. Bên cạnh đó, xây dựng các cụm thông tin, pa nô, áp phích ở các điểm trung tâm, nơi tập trung đông người để tuyên truyền về phong trào. 

Tiết mục Múa quạt do đội văn nghệ bản Nậm Bó biểu diễn tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Gắn với phong trào với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Vận động Nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan. Đặc biệt, thời điểm này, khi cả nước đang nô nức tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, xã xây dựng kế hoạch triển khai Ngày hội, chỉ đạo các bản chủ động tổ chức. Đến nay, 10/10 bản đã tổ chức thành công Ngày hội. Ngoài ra, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật; vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế đẩy lùi đói nghèo. Khuyến khích, vận động người dân thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm, chăm lo cho người nghèo; thông qua những việc làm thiết thực như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và trao đổi ngày công lao động với các gia đình neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trên địa bàn tỉnh, huyện, xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, chính sách, người có công với cách mạng vào các ngày lễ, tết… với tổng số tiền gần 50 triệu đồng (năm 2017). Với đặc thù là xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhiều nền văn hóa được giao thoa và trao đổi giữa các dân tộc. Chính vì vậy, xã vận động người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; vận động người dân giữ gìn nghề dệt và đan lát truyền thống của dân tộc. Đến nay, 10/10 bản trong xã đều có đội văn nghệ, với 8  - 15 người tham gia, thường xuyên diễn tại các ngày lễ, tết.

Với những việc làm thiết thực trong tuyên truyền, vận động, Nhân dân xã Lùng Thàng nâng cao nhận thức, tình nguyện đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa. Kinh tế, văn hóa, xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, bà con đoàn kết giúp nhau lao động sản xuất, diện mạo nông thôn được khởi sắc. Qua bình xét, năm 2017 toàn xã có 7/10 bản được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 564/687 hộ gia đình được công nhận văn hóa. Nhiều hộ được đầu tư cây, con giống, phân bón, được hỗ trợ cho vay vốn nên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 25%, xã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với chúng tôi, ông Tẩn A Phống - bản Can Hồ tâm sự: “Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình tôi chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm chỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình gắn với xây dựng nếp sống văn hóa. Nhiều năm liền gia đình đều đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu của xã”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, giúp Nhân dân Lùng Thàng có thêm động lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Vương Trang

Các tin tức khác