Phát huy truyền thống tốt đẹp từ việc xây dựng hương ước, quy ước

(BLC) – Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn  huyện Tam Đường đã có những chuyển biến tích cực, góp phần khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; hỗ trợ không nhỏ trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản tại cộng đồng dân cư.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy ước thôn, bản cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Theo đó, bố cục, nội dung của quy ước xây dựng hợp lý theo các chương, điều, khoản, điểm được quy định rõ ràng; các hình thức xử lý vi phạm quy ước không cao quá, mang tính giáo dục và tự quản của cộng đồng, từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các hình thức, mức xử phạt khi vi phạm quy ước được Nhân dân các bản cùng thảo luận, thống nhất, đưa ra mức chung đảm bảo phù hợp với điều kiện của Nhân dân trong bản. Do đó, tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi Quy ước được UBND huyện phê duyệt (công nhận), các xã, thị trấn đã tuyên truyền, triển khai hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các thôn, bản phối hợp với MTTQ và các đoàn thể bản tuyên truyền, quán triệt nội dung của Quy ước bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, các buổi họp bản, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc hàng năm, niêm yết tại nhà văn hóa...

Phát huy vai trò của các bản Quy ước nhiều địa phương tiên phong gương mẫu trong hiến đất góp công làm đường giao thông nông thôn. Trong ảnh: Người dân bản Cò Nọt Mông, xã Bản Bo làm đường giao thông thôn.

Là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về văn hóa, từ năm 2015 đến nay, Phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành 10 kế hoạch, 19 văn bản chỉ đạo về các nội dung tuyên truyền; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình gắn với nội dung về thực hiện quy ước thôn, bản. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành huyện đặc biệt là Phòng Tư pháp trực tiếp tổ chức hướng dẫn xây dựng quy ước thôn, bản cho các xã trên địa bàn. Đến nay, các bản quy ước đã có tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng gia đình văn hóa, xã, bản văn hóa. Toàn huyện hiện có 8.952/11.100 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, chiếm 80,64% tổng số hộ, tăng hơn 261 hộ so với năm trước; 119/156 bản văn hóa, chiếm 76,2% tổng số bản.

Tính từ năm 2015 đến nay, 156/156 bản trên địa bàn huyện đã có quy ước được phê duyệt (công nhận). Trong đó, đã sửa, đổi bổ sung quy ước của 119 bản thuộc các xã: Bình Lư, Thèn Sin, Nà Tăm, Sơn Bình, Giang Ma, Hồ Thầu, Bản Giang, Khun Há và thị trấn Tam Đường. Ngoài ra, năm 2016, UBND các xã: Bản Hon, Hồ Thầu, Khun Há, Nùng Nàng, Thèn Sin đã trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 16 quy ước của 18 bản về bảo vệ và phát triển rừng đã triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy định...

Các bản quy ước sau khi được ban hành cán bộ xã, bản tuyên  truyền, phát đến từng hộ dân; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc nội dung của quy ước. Gắn việc thực hiện quy ước với việc bình chọn gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa. Hằng năm, nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), các địa phương có sự khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy ước, cũng như phê bình, nhắc nhở đối với tổ chức, cá nhân chưa gương mẫu thực hiện. Hướng dẫn người dân góp ý, xây dựng ngày càng hoàn thiện các quy ước… Nhờ thực hiện tốt quy ước, nhiều bản đã không có trường hợp sinh con thứ ba. Việc cưới đã đơn giản hóa thủ tục đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình; không còn trường hợp thách cưới hay cưỡng ép kết hôn. Nhiều địa phương đã hình thành những tập tục mới tốt đẹp như hiến đất, công lao động làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng ngõ bản, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí La Thanh Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khẳng định, thời gian qua, công tác xây dựng, triển khai, thực hiện quy ước trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng quy ước được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; nội dung quy ước phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, mang tính khả thi cao. Việc thực hiện quy ước trên địa bàn huyện khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác vệ sinh môi trường bản làng xanh, sạch, đẹp; chính sách dân số, các chủ trương và chính sách của Nhà nước được. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao; bà con cùng nhau thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa…

Năm 2015 - 2016, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các bản xử lý 345 vụ vi phạm quy ước, thu 216.960.000 đồng và 1.800kg thóc; 39 trường hợp nhắc nhở, chưa xử lý 72 trường hợp. Hình thức xử lý vi phạm quy ước hầu hết bằng tiền hoặc bằng thóc, số tiền xử lý được nộp vào quỹ của bản; việc thu, chi tiền xử được thông báo công khai qua các buổi sơ kết, tổng kết bản, chi khen thưởng cho các hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, thực hiện quy ước, phát hiện, tham gia truy bắt người vi phạm...

Bình Minh

Các tin tức khác