“Sử ta - Chuyện xưa kể lại”

Đó là tựa đề bộ sách mà nhóm biên soạn quen thuộc gồm Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín thực hiện với mong muốn đem đến cho bạn đọc cách tiếp nhận lịch sử một cách gần gũi, hấp dẫn.

Bằng giọng kể và thông qua những câu chuyện có tính điển hình về các nhân vật hoặc sự kiện, bộ sách gồm 4 tập sẽ tái hiện những trang sử vẻ vang của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến thế kỷ XX. Hiện nay, mới có hai tập đầu của bộ sách ra mắt.

Trước bộ sách này, nhóm biên soạn cũng đã ít nhiều thành công với một số sách kiến thức lịch sử như bộ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", "Những nhân vật tên còn trẻ mãi", "Từ kinh đô đến 
Thủ đô"…

Theo Hà Dương (HNM)

Các tin tức khác