Xây dựng thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị

(BLC) - Sau khi được huyện Tân Uyên lựa chọn là 1 trong 2 địa phương thực hiện điểm, UBND thị trấn Tân Uyên đã xây dựng Đề án “Xây dựng thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020” (gọi tắt là Đề án). Với kết quả đạt được năm qua chưa như ý muốn, năm 2018 thị trấn cần sự nỗ lực cũng như giải pháp quyết liệt hơn.

Thị trấn Tân Uyên có 29 tổ dân phố, bản bản, 10 dân tộc cùng chung sống. Triển khai Đề án, thị trấn thành lập 2 mô hình thí điểm xây dựng đô thị văn minh (tổ dân phố số 2 và tổ dân phố cơ quan); triển khai 100% các hộ dân đăng ký cam kết xây dựng đô thị văn minh; tổ chức trồng, chăm sóc cây bơ dọc tuyến đường nội thị. Duy trì hoạt động của 6 tuyến đường tự quản, duy trì tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Các hoạt động thể dục thể thao được Nhân dân Tổ dân phố cơ quan tích cực tham gia luyện tập.

Cùng với đó, thị trấn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ khiến diện mạo đô thị khang trang, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao về chất lượng. Trước hết là trụ sở làm việc của thị trấn được xây dựng mới, giúp cán bộ, công chức thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như giao dịch của người dân khi đến liên hệ làm việc. Tuyến đường nội thị mở rộng, đổ bê tông góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ. Hoạt động văn hóa, thể thao được thị trấn và các tổ dân phố, bản tổ chức thường xuyên; cùng với huyện tổ chức thành công ngày Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Đại hội Thể dục thể thao. Các công trình phúc lợi, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư với hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chú trọng triển khai sâu, rộng. Hết năm 2017, thị trấn có 84% hộ gia đình; 65,5% bản, tổ dân phố; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

UBND thị trấn phối hợp hiệu quả với các cơ quan chuyên môn của huyện quản lý đất đai, cấp phép xây dựng; trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường... Chỉ đạo Công an thị trấn, Ban bảo vệ dân phòng, Tổ quản lý trật tự đô thị thực hiện  công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo chị Bùi Thị Hợi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Uyên, thực hiện Đề án vẫn còn những hạn chế và khó khăn cần sớm giải quyết, khắc phục. Trước hết là việc quản lý kiến trúc và xây dựng đô thị theo quy hoạch phải điều chỉnh nhiều, tiến độ còn chậm, kéo dài gây ảnh hưởng tới công tác quản lý và quy hoạch đô thị của chính quyền cũng như đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, ví dụ như: quy hoạch sân vận động, các tuyến đường nội thị... Tỷ lệ các tuyến đường nội thị được bêtông còn thấp, đi lại khó khăn; tỷ lệ tổ dân phố, bản có nhà văn hóa mới đạt 69%, ngân sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của huyện hạn chế. Tình trạng buôn bán, cơi nới nhà cửa, làm mái che, mái vẩy, vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị còn xảy ra. Chất lượng gia đình văn hóa; bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá chưa thực sự bền vững. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa 3 năm liên tục mới đạt trên 46%; tổ dân phố, bản đạt văn hóa 6 năm liên tục chỉ được 17,2%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tình hình vi phạm pháp luật còn cao, ảnh hưởng đến chất lượng gia đình, tổ dân phố, bản văn hóa. Thị trấn có 15 bản, trong đó có 13 bản đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Nếp sống văn hóa, môi trường văn minh đô thị chưa hình thành rõ nét. Các mối quan hệ ứng xử trong sinh hoạt và làm việc chưa phù hợp với xu thế phát triển của một thị trấn đô thị... 

Thực hiện thành công Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về "Xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị", năm 2018, UBND thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và quyết liệt hơn trong khâu lãnh, chỉ đạo. Trong đó, tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt việc quản lý kiến trúc và xây dựng đô thị theo quy hoạch, tất cả các công trình xây dựng đều được cấp phép và đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt. Điều chỉnh và xây dựng quy hoạch chi tiết về kiến trúc và đô thị trên địa bàn thị trấn phù hợp. Đề nghị UBND huyện bố trí ngân sách đầu tư đồng bộ các đường giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn theo lộ trình phù hợp như: xây dựng sân vận động; xây dựng khu vui chơi, giải trí; xây dựng 2 nhà văn hóa với hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; quy hoạch và đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nội thị, mở rộng pham vi thu gom rác thải sinh hoạt. Vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường đã được quy hoạch theo kế hoạch đầu tư trung hạn của UBND huyện với phương châm tổ dân phố, bản nào hiến đất mở rộng đường trước và thực hiện tốt cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm thì tổ chức triển khai thực hiện trước.

Đặc biệt, kiên quyết thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; giải quyết hiệu quả việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc quốc lộ 32 và các tuyến đường nội thị, tổ chức thu phí hành lang theo quy định để quản lý tốt hơn. Thành lập tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Phát huy hiệu quả các mô hình: “Tổ dân phố, bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”; “Tuyến đường văn minh đô thị”… để tạo thành ý thức tự giác, thường xuyên của cộng đồng. Tiếp tục lựa chọn 1 số tuyến đường nội thị để xây dựng cảnh quan văn minh đô thị để phát triển và nhân rộng ra các tuyến đường khác.

Tin rằng, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực, chung sức của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, hết năm 2018, thị trấn Tân Uyên sẽ đạt mục tiêu: 87% hộ gia đình; 72% bản, tổ dân phố; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 90% trở lên các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Nam Phong

Các tin tức khác