Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa và nhỏ

(BLC) - Từ ngày 10 – 12/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 30 người là cán bộ, nhân viên, lãnh đạo các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu, trao đổi thực tiễn tại đơn vị về các nội dung: kỹ năng lãnh đạo, phát triển các kỹ năng lãnh đạo, lãnh đạo bằng sức thu hút và lãnh đạo chuyển đổi; quản trị sản xuất và tác nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực…

Thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên nắm được những kiến thức tổng quan về một số vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, cập nhật và bổ sung kiến thức phương pháp tiếp cận, kinh nghiệm trong quản trị nhân lực; giúp người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp có cách nhìn toàn diện hơn về những vấn đề của người quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Phạm Oanh

Các tin tức khác