Bước đệm để người dân thoát nghèo bền vững

(BLC) – Những năm qua, hợp phần Hỗ trợ sinh kế chăn nuôi và trồng trọt trong chương trình giảm nghèo tại huyện Tam Đường đã giúp các hộ nghèo có điều kiện nắm bắt kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng vào sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Đức Quảng – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện cho biết “Hợp phần ngân sách phát triển xã sẽ thực hiện phân cấp triệt để cho xã làm chủ đầu tư các hoạt động trên địa bàn, bao gồm: xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp thôn bản, các hoạt động hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... nhằm cải thiện đời sống cho người dân một cách bền vững. Người dân địa phương được trực tiếp tham gia vào các quá trình từ việc đề xuất hoạt động, ra quyết định, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, quản lý và sử dụng một cách công khai và dân chủ”.

Người dân bản Thèn Sin 1, xã Thèn Sin thu hoạch dong riềng.

Một trong những điểm mới của Dự án là sẽ chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động cải thiện sinh kế và ưu tiên hơn cho nhu cầu của phụ nữ. Dự án tích cực lồng ghép các chiến lược giới trong các hoạt động dự án bằng cách tăng cường năng lực cho phụ nữ và cung cấp cho họ kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ các kế hoạch vi mô chung dựa trên nhu cầu. Các hỗ trợ này giúp các hộ nghèo trang trải tiêu dùng, giải quyết thực phẩm, dinh dưỡng và các nhu cầu sức khỏe, đáp ứng các mong muốn phát triển về xã hội và kinh tế.

Các tiểu dự án được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu của người dân thông qua họp dân, các tiểu dự án được lựa chọn đảm bảo yêu cầu về tính cấp thiết, tính thị trường và sở thích của người dân. Sau khi được phê duyệt nhóm hộ với sự sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn cộng đồng, Ban phát triển xã và cán bộ Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện tổ chức triển khai thực hiện; người tham gia hưởng lợi từ Dự án có quyền được tham gia vào tất cả các khâu triển khai từ lựa chọn đề xuất, lựa chọn con giống vật nuôi, thức ăn, phân bón và hỗ trợ kỹ thuật đến khi kết thúc dự án.

Mô hình nuôi Dê bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Công tác tuyên truyền được cán bộ Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện đặc biệt quan tâm tuyên truyền về quy định, mục tiêu, mục đích của dự án đến lợi ích của người dân… Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh tổ chức được 71 lớp tập huấn, 4 cuộc hội thảo cho cán bộ ban, người dân, nội dung quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, tổng hợp về quy trình lập kế hoạch về kinh tế - xã hội, công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng, chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới và vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng, kỹ năng quản lý thông tin và viết báo cáo, kỹ năng làm việc với cộng đồng, quản lý nhóm và hoạch toán thu chi nhóm, kiến thức và kỹ năng thị trường, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho một số cây trồng và vật nuôi, chế biến phân hữu cơ từ chất thải gia súc và rác thải hộ gia đình...

Ông Giàng A Súa - bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng chia sẻ: “Năm 2014 gia đình tôi tham gia nhóm hộ nuôi dê. 10 hộ nhận nuôi 85 con dê, đến nay 40 con dê mẹ đã sinh sản. xuất chuồng được 18 con. Số tiền bán dê được các hộ gia đình đã thực hiện mua thêm con giống để chăn nuôi và mua phân bón chăm sóc cây trồng trong gia đình”.

Thông qua nhu cầu của người dân để xây dựng nên đến nay hầu hết các tiểu dự án đã phát huy hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ bản cơ sở hạ tầng đã được cải thiện, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, góp phần chung vào sự nghiệp giảm nghèo của huyện, trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các tiểu dự án theo ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin, thành viên ban phát triển xã thì vẫn còn một số khó khăn do trình độ dân trí còn hạn chế, một số người dân nhất là phụ nữ chưa biết chữ gây khó khăn cho việc lựa chọn đối tượng tham gia... Ông Chung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư nguồn vốn cho tỉnh, huyện đặc biệt là các xã còn khó khăn về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Và tổ chức Hội nghị triển khai, nêu gương điển hình tiên tiến có ý thức vươn lên trong công tác xóa đói giảm nghèop ở địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Quảng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giảm nghèo huyện, “Để nguồn vốn phát huy được hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện như tiếp tục công tác chỉ đạo giám sát; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phân công cán bộ phụ trách xã, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo theo hướng bền vững”

Tiểu dự án nuôi lợn nái với tổng số 451 con - 451 hộ hưởng lợi đã sinh sản được 317 con. Tiểu dự án nuôi lợn thịt tổng số 308 con với 143 hộ hưởng lợi trong đó có 215 con đạt 60-75 kg/con, số con còn lại đạt 50-55 kg/con. Tiểu dự án nuôi dê sinh sản tổng số 407 con với 163 hộ hưởng lợi. Tiểu dự án nuôi ngựa tổng số 37 con với 37 hộ hưởng lợi đến nay đã sinh sản thêm 10 con bước đầu cải thiện cuộc sống cho người dân. Tiểu dự án nuôi gà siêu trứng với 3.900 con phục vụ cho 77 hộ, nuôi chim bồ câu 416 con, với 38 hộ hưởng lợi hiệu suất đẻ đạt 25-30%; các tiểu dự án nuôi ngan, vịt, gà thịt quy mô 14.070 con với 368 hộ hưởng lợi.

 

 

Tuấn Hùng

Các tin tức khác