Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo

(BLC) – Ngày 10/10, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự buổi Lễ.

Thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ ngày 17/9 - 10/10/2018, Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các đồng chí tham gia khóa học; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh Lai Châu từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 144 học viên là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Các học viên được các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 24 chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới và một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, xây dựng, phát triển con người Việt Nam.

Các học viên cũng được học tập, nghiên cứu chuyên đề: chuyển đổi, lựa chọn mô hình tăng trưởng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; văn hóa chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng xử lý tình huống chính trị, xung đột xã hội; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức về an ninh phi truyền thống và chống “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh hội nhập quốc tế; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và chủ trưởng, giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia lớp bồi dưỡng đạt kết quả rèn luyện loại tốt; học tập: 100% đạt loại khá, giỏi, trong đó có 25 đồng chí đạt loại xuất sắc. Các học viên được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng và cấp chứng nhận tốt nghiệp.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh giao nhiệm vụ cho các học viên phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống để trưởng thành hơn. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng mong muốn, sau khóa học các đồng chí cần có kế hoạch tự học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thay mặt các học viên của lớp học phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bùi Chiến

Các tin tức khác