87 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị

(BLC) - Từ ngày 13-17/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Mạnh Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy Chứng nhận lớp nhận thức về Đảng cho các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 87 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 21 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các học viên được tìm hiểu về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu. Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch. Kết quả, 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu. Trong đó, 67 bài xếp loại giỏi (chiếm 77%), 20 bài xếp loại khá (chiếm 23%). 100% học viên được cấp Giấy Chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng. 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được tặng Giấy khen.

Thanh Hoa

Các tin tức khác