Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 10

(BLC) - Lễ khai giảng được Huyện ủy Than Uyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức chiều nay (16/8).

Quang cảnh Lễ khai giảng.

72 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn, đơn vị trong huyện tham gia khóa học theo hình thức đào tạo không tập trung. Trong 6 tháng, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương…

Đây là khóa 10 mở tại huyện và cũng là khóa 96 của Trường Chính trị tỉnh. Qua khóa học cung cấp kiến thức lý luận chính trị - hành chính, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng tổ chức của người cán bộ, đảng viên; giúp học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí: Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên; Vũ Văn An - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu các đồng chí giảng viên, học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, nỗ lực rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thực hiên tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khóa học với kết quả cao nhất.

Tùng Phương

Các tin tức khác