Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị năm 2017

(BLC) – Lễ Khai giảng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức sáng nay (20/3). Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ Khai giảng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

128 học viên là các báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo, giảng viên chuyên trách, kiêm chức, cán bộ giáo vụ tham gia lớp bồi đưỡng. Các học viên được nghiên cứu tổng quan về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực cơ bản như: một số vấn đề chung về công tác giáo dục lý luận chính trị; một số vấn đề tâm lý và giáo dục học trong giảng dạy lý luận chính trị; phương pháp dạy học lý luận chính trị; phẩm chất nghề nghiệp và hoạt động cơ bản của giảng viên lý luận chính trị; nghệ thuật diễn giảng lý luận chính trị; kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy lý luận chính trị…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, qua lớp bồi dưỡng sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong giảng dạy lý luận chính trị, báo cáo chuyên đề, nắm chắc phương pháp, nâng cao năng lực công tác. Đây là những phương pháp dạy học tích cực cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các giảng viên và phát huy tính tích cực, chủ động của người học.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 3 ngày (20-23/3).

Bạch Dương

Các tin tức khác