Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

(BLC) - Sáng nay (20/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tổng kếtcông tác Nội vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Trương ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu Lai Châu có các đồng chí: Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dự Hội nghị.

Năm 2013, các đơn vị trong ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo địa phương và Chương trình công tác để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã cùng toàn ngành nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri. Tích cực rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần cải cách, cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất và ổn định ở cấp tỉnh, huyện, biên chế công chức được giữ ổn định.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ có chuyển biến tích cực ...

Đối với Lai Châu, trong năm 2013, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập 20 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức. Quyết định đổi tên, xếp hạng, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 1 số cơ quan, đợn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đợn vị giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 18/21 sở, ngành; 8/8 huyện, thị.

Việc đào tạo cán bộ, công chức luôn được quan tâm, trong năm 2013, Sở Nội vụ tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử gần 200 công chức, viên chức đi đào tạo đại học, sau đại học. Phối hợp tổ chức cho 1.086 học viên tham gia tập huấn, học hỏi kinh nghiệm trên các lĩnh vực cải cách hành chính, dân vận, tôn giáo…Công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, thanh tra luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

Năm 2014, ngành Nội vụ tập trung xây dựng Luật, Pháp lệnh và các văn bản đề án; cải cách hành chính nhà nước; đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức. Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014 với các nhiệm vụ trọng tâm như: biên chế, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các UBND cấp huyện, tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ tại các địa phương…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả của ngành Nội vụ từ Trung ương đến cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đạt được trong năm 2013. Đồng thời đề nghị các cấp ủy các  địa phương trong cả nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính cũng như bồi dưỡng đào tạo cán bộ, công chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng và một số chỉ thị quan trọng khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. Cán bộ, công chức viên chức ngành Nội vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên của các cơ quan đơn vị trong ngành tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu để khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

 

Ánh Hồng

Các tin tức khác