Phụ nữ Lai Châu tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống

(BLC) - Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh nâng cao trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác Hội cũng như nỗ lực vươn lên trong cuộc sống là việc làm thiết thực để học tập và làm theo lời Bác.

Chị Cầm Thị Lả - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bút Trên (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Chị Lương Thị Tý - Chủ tịch Hội LHPN huyện Than Uyên cho biết, với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) đã dần đi vào cuộc sống và có ý nghĩa thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện. Đối với Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Chuyên đề 2017), Huyện hội chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung cụ thể trong học tập và làm theo Bác, đăng ký nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (gọi tắt là Quy định 101); mỗi chuyên trách Hội đăng ký 2 việc làm theo và 6 nội dung đăng ký nêu gương. Qua đánh giá, cơ bản các nội dung đăng ký gắn với nhiệm vụ chuyên môn cũng như chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt Quy định 101, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, Hội triển khai đến 100% cơ sở Hội nội dung Chỉ thị 26/CT-TTG ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước. Hội còn phân công 1 đồng chí phụ trách, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đôn đốc nhắc nhở các cơ sở Hội tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Qua đó, thu hút hội viên, phụ nữ ở 13/13 cơ sở Hội tích cực hưởng ứng, thực hiện. Tiếp tục làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp Hội, trước hết là người đứng đầu tổ chức Hội, cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Điều đó minh chứng rõ nét hơn bằng những con số: cuối năm có 7.671 hộ có hội viên, phụ nữ được xét đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”, tăng 2.385 hộ so với năm 2016. Các cấp Hội giúp 382 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức: công lao động, cây, con giống, thóc, gạo...

Thiết thực học tập và làm theo lời Bác, Chi hội Phụ nữ bản Bút Trên (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) tập trung vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ nâng cao mức sống, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng đời sống văn hóa mới. Chị Cầm Thị Lả - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản chia sẻ: “Đời sống của chị em còn nhiều khó khăn do chưa biết cách chăn nuôi, trồng trọt, sinh nhiều con. Chi hội xác định phải đề ra những việc cụ thể và giải pháp thiết thực, có thưởng, phạt rõ ràng. Cùng với sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, huyện, chị em được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, nắm bắt và thực hiện theo quy trình, nâng cao năng suất lúa, ngô, nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả. Tuyên truyền, vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và luyện tập, lưu giữ các tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái”. Hết năm 2017, trong số 65 hộ hội viên của Chi hội còn 10 hộ nghèo; các gia đình đều đăng ký không sinh con thứ 3.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trọng tâm thực hiện Chuyên đề 2017, Hội LHPN tỉnh thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 15/5/2016, Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực lao động, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và các nhiệm vụ trọng tâm là hoạt động thiết thực của các cấp Hội trong thực hiện Chỉ thị 05. Hội cũng xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ “Nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp làm việc của cán bộ Hội các cấp; cải tiến lề lối làm việc của Chủ tịch phụ nữ cơ sở có hiệu quả”.

Kết thúc Chuyên đề 2017, các cấp Hội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, tham gia hiệu quả các phòng trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Đã quyên góp, giúp đỡ trên 18.600 ngày công lao động; 1.751 kg gạo, thóc giống; 528 cây con giống các loại. Xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”; duy trì hoạt động của mô hình “Sạch nhà tốt ruộng vườn”, “1 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn xanh”... Mỗi cơ sở Hội đăng ký 1 việc làm thiết thực với chính quyền xây dựng nông thôn mới; tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện tốt, duy trì 750 tổ tiết kiệm các loại hình theo gương Bác với 27.681 thành viên, số tiền trên 10 tỷ đồng. Riêng Hội Phụ nữ Công an tỉnh hướng dẫn 6 Hội Phụ nữ cơ sở trực đăng ký 14 công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hội LHPN huyện Tam Đường chỉ đạo cơ sở Hội gắn việc làm theo Bác bằng nhiều hoạt động và xây dựng bản kiểu mẫu. Hội LHPN xã Khun Há (huyện Tam Đường vận động hội viên 3 bản: Sin Chải, Ma Seo Phìn cao, Ma Seo Phìn thấp thực hiện mô hình tiết kiệm giúp nhau làm 16 nhà vệ sinh (trị giá 183 triệu đồng)...

Với những kết quả đạt được từ thực hiện Chỉ thị 05, nhất là Chuyên đề 2017, năm 2018, Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện Chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; duy trì, nhân rộng các mô hình làm theo Bác có hiệu quả, xây dựng mô hình mới; phát hiện các gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Hoàng Nam

Các tin tức khác