Bổ sung chuyên ngành cần tuyển vào vị trí tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện năm 2016

(BLC) - Ngày 21/10/2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu có Thông báo số 264-TB/BTCTU về việc bổ sung chuyên ngành cần tuyển vào vị trí tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện năm 2016.

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HĐTD, ngày 30/9/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 255-TB/BTCTU, ngày 03/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu về việc tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện năm 2016;

Căn cứ nhu cầu của đơn vị đăng ký tuyển dụng công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu thông báo bổ sung chuyên ngành Luật vào vị trí Ban Tuyên giáo - Tỉnh đoàn Lai Châu.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 01/11/2016.

 

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Các tin tức khác